Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Themajaar 2018

Verlichting

De term verlichting wordt vandaag voortdurend gehanteerd, te pas en te onpas, niet
alleen door filosofen en opiniemakers, maar ook en alsmaar meer door politici. Maar wat
bedoelen we als we de term in de hedendaagse discussie brengen? Wat betekent
verlichting eigenlijk?
In de lessen van dit themajaar zullen we in antwoord op deze vragen, ingaan op diverse
aspecten van het fenomeen verlichting. Zo gaan we in op de historische antecedenten
van de verlichting in het Westen (5de eeuw voor Christus, 13de eeuw na Christus),
kritische bedenkingen bij de verlichting (romantiek, postmodernisme) door westerse
denkers. Maar evenzeer thematiseren we de betekenis van verlichting in de oosterse
tradities, de verhouding tussen religie en verlichting in de westerse en oosterse
denkstromingen en we blijven ook stilstaan bij de vandaag sterk belichte spanning
tussen islam en verlichting.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...