Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Themajaar 2015

Themajaar: Een zee van taal

In het themajaar wordt ieder jaar een nieuw thema belicht vanuit verschillende invalshoeken. In 2015 zullen we gedurende 9 cursusdagen stilstaan bij het thema ‘Een zee van taal’.

Mensen zijn altijd en overal omgeven door taal. Wij baden in een zee van taal. Maar wat is taal eigenlijk? Hoe leren wij taal voortbrengen en begrijpen? Wat zijn de mogelijkheidsvoorwaarden van taal?

Wat taal betreft hebben filosofen grosso modo over twee probleemgebieden nagedacht: de relatie taal-denken en de relatie taal-werkelijkheid. Taal vertelt hoe we denken en hoe we elkaar zien. Ze is nauw verweven met bewustzijn. Daarnaast is taal altijd taal over ‘iets’ dat benoemd en besproken wordt. Vandaar de vraag of taal de wereld raakt? Hoe komt de connectie met de werkelijkheid tot stand?

Filosofen denken niet alleen na over taal, maar zij denken vooral ook na aan de hand van taal. Taal is daarmee tegelijk object en middel van reflectie.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...