Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Themajaar 2015

Themajaar: Een zee van taal

In het themajaar wordt ieder jaar een nieuw thema belicht vanuit verschillende invalshoeken. In 2015 zullen we gedurende 9 cursusdagen stilstaan bij het thema ‘Een zee van taal’.

Mensen zijn altijd en overal omgeven door taal. Wij baden in een zee van taal. Maar wat is taal eigenlijk? Hoe leren wij taal voortbrengen en begrijpen? Wat zijn de mogelijkheidsvoorwaarden van taal?

Wat taal betreft hebben filosofen grosso modo over twee probleemgebieden nagedacht: de relatie taal-denken en de relatie taal-werkelijkheid. Taal vertelt hoe we denken en hoe we elkaar zien. Ze is nauw verweven met bewustzijn. Daarnaast is taal altijd taal over ‘iets’ dat benoemd en besproken wordt. Vandaar de vraag of taal de wereld raakt? Hoe komt de connectie met de werkelijkheid tot stand?

Filosofen denken niet alleen na over taal, maar zij denken vooral ook na aan de hand van taal. Taal is daarmee tegelijk object en middel van reflectie.

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

prof.dr. Ulrich Libbrecht

 

"Ego  mundi civis esse cupio", "Ik wens een burger van de wereld te zijn" (Erasmus).  In Erasmus' tijd was de wereld niet veel meer dan West-Europa, met zijn homogene grieks-christelijke cultuur.& ...


prof.dr. Guy Vanheeswijck

Is een comparatieve studie van de vooronderstellingen van verschillende culturen volkomen nutteloos en betekenisloos? Of kan ze bijdragen tot wederzijds begrip in onze geglobaliseerde wereld? In dit artikel, dat de neerslag is van een lezing die h ...


prof.dr. Antoon Van den Braembussche

De geur van de roos. De uitdaging van de comparatieve filosofie. In zijn onvolprezen The Way of Zen, één van mijn lievelingsboeken eind jaren zestig, wijst Alan Watts erop dat Zen een manier van leven is en daarom moeilijk kan worden ...