Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Recent nieuws


In deze rubriek trachten we te antwoorden op veel gestelde vragen.

Moet men op voorhand inschrijven?
Moeten cursisten opnieuw inschrijven voor het volgende cursusjaar?
Moet men de cursussen chronologisch volgen?
Duurt de inleidende les een volledige dag?
Is een vooropleiding of diploma noodzakelijk?
Verkrijgt men een diploma of getuigschrift?
Kan men syllabi verkrijgen van een 'gemiste' cursus?
Hoe betaalt men?

 

Moet men op voorhand inschrijven?

Op voorhand inschrijven is aangewezen voor nieuwe cursisten en huidige cursisten die het volledige cursusgeld op voorhand betalen. Inschrijven kan eventueel ook ter plaatse op de cursusdag zelf. Het is dan wel aan te raden om iets vroeger te komen, zodat dit vlot kan verlopen.

Moeten cursisten opnieuw inschrijven voor het volgende cursusjaar?

Voor huidige cursisten die per zaterdag betalen is dit overbodig. Voor hen die het volledige cursusgeld betalen is het aangewezen (zoals hierboven beschreven).

Moet men de cursussen chronologisch volgen?

In principe is men vrij in het kiezen van de cursussen. Het programma is echter zo samengesteld dat men chronologisch de relevante stof opbouwt. De docent kan dus verder bouwen op de voorafgaande cursussen zonder hierover nog uitleg te geven. Hij zal dit als 'gekend' veronderstellen en verwachten dat hierover geen vragen meer gesteld worden.
Vooral bij de lessen in de themacyclus en voor de seminaries wordt er verwacht dat men op de hoogte is van de basisaspecten  die in het vaste programma aan bod komen. Toch kan iemand die interesse heeft in een bepaald onderwerp deze cursus volgen los van het volledige programma.

Duurt de inleidende les een volledige dag?

Net zoals de 'normale' cursusdagen start de cursus om 10 uur en eindigt om 16.30 uur.

Is een vooropleiding of diploma noodzakelijk?

Dit is niet noodzakelijk, zeker niet wanneer u de cursus chronologisch volgt. Indien u er de voorkeur aan geeft om slechts een gedeelte van het cursuspakket te volgen is het mogelijk dat enige voorkennis belangrijk is om op een vlotte manier de lezing te volgen.

Verkrijgt men een diploma of getuigschrift?

Vermits er geen examens zijn kan men enkel indien men dat wenst en aanvraagt een getuigschrift bekomen van de gevolgde cursussen.

Kan men syllabi verkrijgen van een 'gemiste' cursus?

Wanneer men een syllabus wil bijbestellen kan dit gevraagd worden tijdens de eerstvolgende cursusdag (bij mevr. Katrien Haeck) of via een e-mailbericht.

Hoe betaalt men?

Contant op de cursusdag zelf of door overschrijving rekeningennummer KBC  IBAN BE70 4012 5289 9125 / BIC KREDBEBB van SCFA vzw -

Merk op dat wanneer men de volledige cursus op voorhand betaalt, dit veel voordeliger is.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...