Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Recent nieuws


Inleiding seminaries

Naast de gewone zaterdagcursussen organiseert SCFA jaarlijks een seminariereeks waarvan de onderwerpen aansluiten bij het themajaar.
Deze seminaries gaan door op andere zaterdagen dan de cursusdagen. In de seminaries staan tekstlezing en bespreking centraal.

Onder deskundige begeleiding maken de deelnemers kennis met grote filosofische teksten uit verschillende westerse en niet-westerse tradities. Door de kleinschaligheid en de interactieve lesmethode kunnen andere accenten worden gelegd dan tijdens de gewone zaterdagcursussen.

Voor cursisten van het themajaar vormen de seminaries een aanvulling en een verdieping, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Er wordt geen voorkennis gevraagd, enkel de bereidheid om de teksten zelf te laten spreken.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...