Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Recent nieuws


Perennis

Existentiële en spirituele zorg bij levensbedreigende ziekte

10-daagse training (2014)

Totaalzorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening houdt in dat er ook aandacht is voor de existentiële en spirituele dimensie. Dit type van zorg vormt echter een grote uitdaging: uit onderzoek blijkt keer op keer dat de nood aan existentiële en spirituele zorg bij patiënten en hun familie groot is, maar dat hulpverleners vaak het gevoel hebben niet of onvoldoende in staat te zijn om aan die noden tegemoet te komen. Het centrum PERENNIS wil hierop een antwoord bieden met een intensieve 10-daagse training die hulpverleners in staat moet stellen om deze dimensie van zorg concreet gestalte te geven.

Deze training is ervaringsgericht, maar er is ook aandacht voor theoretische reflectie. Er komen diverse leervormen aan bod: ervaringsgerichte oefeningen, casusbesprekingen, lezingen, discussiegroepen, leesopdrachten enz. Volgende modules komen aan bod:

Exploratie van de eigen houding ten aanzien van ziekte, sterven en dood -  7, 8 en 9 februari 2014

Een belangrijk uitgangspunt van deze training is dat het verlenen van existentiële en spirituele zorg impliceert dat men zicht heeft op zijn eigen houding ten aanzien van deze thematiek en dat het essentieel is zich vanuit dit inzicht verder te ontwikkelen. Je kan immers niemand verder helpen dan je zelf staat. We verkennen via ervaringsgerichte oefeningen onze eigen gedachten, gevoelens, beelden en eventuele wensen ten aanzien van ziekte, sterven en dood. Iedereen heeft zijn visie op deze thema’s en die heeft al dan niet bewust een invloed op onze hulpverlening. Deze module is erop gericht de eigen filosofie te exploreren en zoveel mogelijk bewust te maken.

Het zelfonderzoek gaat verder… -  15 maart 2014

We zetten ons zelfonderzoek verder tijdens een zweethutceremonie. De zweethut is een lage hut gemaakt van wilgentakken en bedekt met dekens waardoor duisternis gecreëerd wordt. Bij de stoom van water dat over gloeiende stenen wordt gegoten, keren we ons in de duisternis naar binnen om onszelf te ontdekken. De zweethut zet een vergrootglas op onze innerlijke wereld, het is een plek waar maskers afvallen. Het is een krachtige manier om bij onze essentie te komen.

De zweethut wordt begeleid door Dirk Ghekiere. Hij is therapeut en ceremonieleider en verdiept zich reeds meer dan 20 jaar in de spiritualiteit van de Noord-Amerikaanse tradities.

De transpersoonlijke benadering van existentiële en spirituele zorg - 18, 19 en 20 april 2014

In deze module wordt eerst een theoretisch kader (de transpersoonlijke theorie) opgebouwd dat houvast kan bieden in de begeleiding van mensen. Deze benadering vertrekt vanuit de universele inzichten in het ziekte-en stervensproces die in alle wijsheidstradities (christendom, boeddhisme, sjamanisme…) terug te vinden zijn. Dit kader geeft ons een overzicht van alle kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het concreet invullen van existentiële en spirituele zorg. In tweede instantie worden deze vaardigheden ingeoefend en in praktijk gebracht. We staan stil bij de vraag wat deze benadering betekent voor de concrete zorg aan het bed van de patiënt. 

Ultieme en transpersoonlijke eindelevenservaringen - 18 mei 2014

Sterven is een individuele ervaring die gekleurd wordt door iemands levensloop en cultuur. Toch zijn er een aantal zinvolle algemene uitspraken te doen over het stervensproces. Er zijn namelijk ervaringen aan het levenseinde die al duizenden jaren over verschillende culturen heen worden gerapporteerd. We gaan dieper in op deze eindelevenservaringen om zo belangrijk gedrag en taal te leren herkennen dat typisch is voor het stervensproces en van daaruit te onderzoeken hoe we best omgaan met dergelijke fenomenen.

Integratie - 13 en 14 juni 2014

In deze tweedaagse wordt nog dieper ingegaan op thema’s die reeds aan bod zijn gekomen en wordt stilgestaan bij het integreren van de opgedane kennis en inzichten in het werkveld. Wat is het effect van deze training op de wijze waarop ik zorg verleen? Doe ik nu bepaalde zaken anders dan voorheen? Hoe, wanneer en bij wie pas ik deze benadering toe? Wat helpt mij hierbij en wat zijn belemmerende factoren?

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training richt zich tot beroepskrachten (artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, pastors, moreel consulenten…), vrijwilligers en mantelzorgers die zich inzetten voor patiënten met een levensbedreigende aandoening (kanker, MS, ALS, COPD, hartlijden…) Wie op dit moment geen zorg opneemt maar toch aan deze training wil deelnemen, kan toegelaten worden na het schrijven van een motivatiebrief en een gesprek waarin de motivatie verder wordt toegelicht.

Docenten:

Alexander Verstaen     

doctor in de psychologie, directeur van Heidehuis vzw (Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen),

bestuurslid Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, docent en bestuurslid School voor Comparatieve

Filosofie Antwerpen, oprichter centrum PERENNIS

Liese Ghekiere

maatschappelijk werker, Master in Art Therapies - drama, mede-oprichter centrum PERENNIS

Praktisch:

  • De training gaat door in het Centrum voor Bezinning en Vorming Ter Loo (Torhoutsesteenweg 56, 8210 Loppem), met uitzondering van de zweethutceremonie op 15 maart die doorgaat in Centrum AgapeBelgium (Oude Heirweg 60, 8851 Koolskamp). Enkel het eerste weekend is verplicht residentieel.
  • De kostprijs voor de 10 dagen bedraagt € 810. Wie inschrijft vóór 1 november 2013 betaalt € 750. Hierin zijn cursusgeld, alle lesmateriaal en thee/koffie/water tijdens de pauzes inbegrepen. Deelnemers wordt gevraagd zelf een lunchpakket mee te brengen (behalve in het eerste weekend). De verblijfskost voor het residentiële weekend wordt apart afgerekend met het secretariaat van Ter Loo.
  • Voor meer info of inschrijving kan u terecht bij Alexander Verstaen op het nummer 0498 481849 of via alexander.verstaen@telenet.be
  • De inschrijvingen worden afgesloten wanneer de maximum groepsgrootte is bereikt en dit ten laatste 14 dagen voor de aanvang van de training. De datum van betaling van het voorschot (€ 300 op rekeningnummer 751-2049627-57) is bepalend voor uw deelname.

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...