Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Overlijden prof. Libbrecht. Stichter en bezieler van onze school.

2017-05-17

Op 15 mei, overleed op achtentachtigjarige leeftijd em. prof. dr. Ulrich Libbrecht, stichter en bezieler van SCFA.

Als sinoloog en filosoof stond hij aan de wieg van een uniek gedachtegoed en het daaruit voortvloeiende concept van deze school. Als voorzitter en lesgever tekende hij niet enkel de krijtlijnen, maar droeg hij ook jarenlang bij aan de uitbouw van ons programma, met bijzondere aandacht voor het comparatieve denken. Vele cursisten, niet enkel binnen maar ook buiten SCFA, lieten zich door hem inspireren.

Wij zijn hem dankbaar voor de vele jaren van vruchtbare samenwerking en hopen met onze school de waarden waar hij voor stond, openheid van hart en geest, en wederzijds respect, ook in de toekomst verder te mogen uitdragen.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 20 mei 2017.

Tijdens de cursusdag van 20 mei 2017 werd door prof. Verrycken hulde gebracht aan onze ere-voorzitter en was er de mogelijkheid om een rouwregister te ondertekenen.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...