Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Kompas, buskruit en boekdrukkunst

Hoe China de wereld veranderde

In de zeventiende eeuw schreef de Engelse denker en politicus Francis Bacon (1561-1626), voorstander van de moderne wetenschap:

De kracht, de verdienste en de gevolgen van ontdekkingen komen nergens duidelijker tot uiting dan in drie uitvindingen, die de oudheid niet kende, en waarvan de oorsprong, hoewel recent, duister en onbekend is, namelijk de boekdrukkunst, het buskruit en de magneet.  Deze drie uitvindingen hebben immers het aanzien en de staat der dingen overal ter wereld veranderd, de eerstgenoemde in de letterkunde, de tweede in de oorlogvoering en de derde in de zeevaart.  Zij hebben zoveel veranderingen teweeggebracht dat geen rijk, geen sekte, geen ster ooit méér invloed op de mensheid heeft gehad, dan deze drie mechanische uitvindingen.
 

Dat deze drie uitvindingen op Chinese bodem plaatsvonden, lang voor Bacons tijd, was hem niet bekend.

Bacons uitspraak, hoewel vier eeuwen oud, bevat precies die elementen die een hedendaagse cliché voorstelling van de Chinese wetenschap kenmerken. Graag immers stelt men  China voor als het land van ‘de grote uitvindingen’. De precieze omstandigheden waarin deze uitvindingen gebeurden, alsook de specifieke kenmerken van de Chinese wetenschappen waar zij deel van uitmaken, blijft echter voor velen nog steeds duister en onbekend.

Deze cursusdag wil een kennismaking bieden met dit minder bekende deel van de Chinese cultuur. Daarbij zal o.m. worden ingegaan op volgende vragen:

  • Hadden de Chinezen wetenschap?
  • Zo ja, wat zijn de karakteristieken van de Chinese wetenschap?
  • Waarin verschilt de Chinese wetenschap van de westerse wetenschap?
  • Wat was/is de functie van wetenschap in de Chinese maatschappij?
  • Wat was/is de relatie tussen het Chinese denken en wetenschap?
  • Waarom is de moderne wetenschap niet in China ontstaan

dra. Patricia Konings

Patricia Konings (1967) studeerde sinologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en de University of Pennsylvania (U.S.).

Zij werkte zes jaar als wetenschappelijk assistent aan de KU Leuven. Sinds 1992 is zij bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. Zij geeft regelmatig lezingen over de Chinese cultuur voor diverse organisaties. Haar belangstelling gaat voornamelijk uit naar Chinese wetenschapsgeschiedenis en filosofie.

Zij is sinds december 2011 voorzitter van deze school.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...