Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Comparatieve filosofie 3

Integratie van wereldbeelden: Libbrechts levensfilosofie

De comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht stopt niet bij het vergelijken van verschillende filosofische tradities. Hij streeft naar een integratie van waardevolle en elkaar aanvullende elementen uit Oost en West om zo tot en ruimer en dieper mens- en wereldbeeld te komen. Deze integratie leidde tot een praktische levensfilosofie waarmee hij veel mensen wist te inspireren. Centraal hierin staat de complementariteit van het rationele en het mystieke aspect van de werkelijkheid, de evenwaardige ontwikkeling van rationaliteit en emotionaliteit in de mens, het geworteld blijven in de natuur, het ontwikkelen van een non-duale levenshouding en de openheid voor ontroering en verwondering.

MA Els Janssens

Els Janssens specialiseert zich in de comparatieve filosofie van prof.dr. Ulrich Libbrecht en is bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. 

Ze studeerde literatuurwetenschap en niet-westerse wijsbegeerte en is master of arts. Ze is als docente tekstanalyse verbonden aan de opleiding drama van het Lemmensinstituut (LUCA School of Arts).

Samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle publiceerde ze Filosofie zonder grenzen (Garant, 2016).

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...