Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Comparatieve filosofie 3

Integratie van wereldbeelden: Libbrechts levensfilosofie

De comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht stopt niet bij het vergelijken van verschillende filosofische tradities. Hij streeft naar een integratie van waardevolle en elkaar aanvullende elementen uit Oost en West om zo tot en ruimer en dieper mens- en wereldbeeld te komen. Deze integratie leidde tot een praktische levensfilosofie waarmee hij veel mensen wist te inspireren. Centraal hierin staat de complementariteit van het rationele en het mystieke aspect van de werkelijkheid, de evenwaardige ontwikkeling van rationaliteit en emotionaliteit in de mens, het geworteld blijven in de natuur, het ontwikkelen van een non-duale levenshouding en de openheid voor ontroering en verwondering.

MA Els Janssens

Els Janssens specialiseert zich in de comparatieve filosofie van prof.dr. Ulrich Libbrecht en is bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. 

Ze studeerde literatuurwetenschap en niet-westerse wijsbegeerte en is master of arts. Ze is als docente tekstanalyse verbonden aan de opleiding drama van het Lemmensinstituut (LUCA School of Arts).

Samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle publiceerde ze Filosofie zonder grenzen (Garant, 2016).

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

prof.dr. Ulrich Libbrecht

 

"Ego  mundi civis esse cupio", "Ik wens een burger van de wereld te zijn" (Erasmus).  In Erasmus' tijd was de wereld niet veel meer dan West-Europa, met zijn homogene grieks-christelijke cultuur.& ...


prof.dr. Guy Vanheeswijck

Is een comparatieve studie van de vooronderstellingen van verschillende culturen volkomen nutteloos en betekenisloos? Of kan ze bijdragen tot wederzijds begrip in onze geglobaliseerde wereld? In dit artikel, dat de neerslag is van een lezing die h ...


prof.dr. Antoon Van den Braembussche

De geur van de roos. De uitdaging van de comparatieve filosofie. In zijn onvolprezen The Way of Zen, één van mijn lievelingsboeken eind jaren zestig, wijst Alan Watts erop dat Zen een manier van leven is en daarom moeilijk kan worden ...