Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Wat heeft filosofie met taal te maken? Wittgenstein en de lingustische wending in de filosofie

Eerst hebben de filosofen over de wereld nagedacht. In een volgende stap reflecteerden ze over de wijze waarop de wereld gekend wordt. Uiteindelijk richtten ze hun aandacht op het medium, waarin dergelijke kennis uitgedrukt is.
Het lijkt dat er in de filosofie een natuurlijke voortgang aanwezig is die van de metafysica via de epistemologie naar de taalfilosofie verloopt”. Op deze beknopte wijze drukt de filosoof Hans Sluga de aanspraak van de taalfilosofie uit om de toonaangevende rol in de hedendaagse filosofie te spelen.

Ludwig Wittgenstein kan beschouwd worden als het boegbeeld van deze “linguïstische wending”. Kants project om de grenzen van mogelijke kennis te bepalen wordt bij hem omgevormd tot een onderzoek naar de grenzen van het zinvolle spreken. Maar op de vraag wat zinvolle taal is, heeft Wittgenstein twee duidelijk verschillende antwoorden gegeven. De ‘afbeeldingstheorie’ die hij in de Tractatus schetste, en later het concept van ‘taalspelen’. Onveranderd bleef echter Wittgensteins opvatting dat de filosofische problemen op misvattingen berusten, namelijk op hoe talige betekenis tot stand komt. 

 

prof.dr. Joachim Leilich

Joachim Leilich is professor emeritus van de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main en doctoreerde over de late filosofie van Wittgenstein. Aan de Universiteit Antwerpen doceerde hij o.m. de vakken “Hedendaagse Analytische Wijsbegeerte” en “Taalfilosofie”. Hij bezorgde een uitgave met brieven van Wittgenstein (Ludwig Wittgenstein – Brieven, Amsterdam 2000) en een inleiding in het denken van Kant (Immanuel Kant – Een Inleiding, red. J. Leilich, Kapellen 2004). Verder publiceerde hij in boeken en vaktijdschriften over analytische filosofen en over het probleem van de vrije wil.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...