Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Comparatieve filosofie 4

Vormen van comparatief denken: het integraal model van Ken Wilber

Ken Wilber is één van de meest gelezen en invloedrijke Amerikaanse filosofen van onze tijd. In zijn werk komen alle belangrijke thema’s uit de grote wijsgerige en spirituele tradities samen in een indrukwekkende synthese. Deze lezing biedt een inleiding tot en een wegwijs in het complexe oeuvre van deze omstreden “Einstein van het bewustzijnsonderzoek”.

dr. Alexander Verstaen

Dr. Alexander Verstaen studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Birmingham (UK), en psychotherapie aan de Relatie-Studio te Gent.

Hij is halftijds verbonden aan de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en is de stuwende kracht achter het centrum Groeien in leven en sterven

Hij is sinds 2002 als docent en bestuurslid verbonden aan de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. 

In oktober 2017 verscheen van zijn hand bij uitgeverij Witsand 'Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader. Een reis tussen hoofd en hart'.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...