Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Orale tradities

Afrikaanse filosofie in intercultureel perspectief

Comparatieve filosofie die zich vanuit westerse optiek op Afrikaanse filosofie richt, heeft in eerste instantie goed te luisteren naar wat deze wijsbegeerte zelf te zeggen heeft.

Deze filosofie, in verschillende varianten, heeft in landen ten Zuiden van de Sahara een aantal karakteristieken. Belangrijk is hierbij de doorwerking van orale tradities. Die geeft aan Afrikaanse filosofieën een compactheid in uitdrukkingswijze en getuigt van een diep besef van verbondenheid van de menselijke persoon met zijn of haar gemeenschap en met de natuur. Ook is het dynamische karakter ervan – het gedurig inwerken van levenskrachten – opmerkelijk.

Zo is niet het werkwoord zijn, maar het werkwoord worden in deze filosofieën dominant.

dr. Henk Haenen

Henk Haenen studeerde geschiedenis en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2006 promoveerde hij op Afrikaans denken: ontmoeting dialoog en frictie. Een filosofisch onderzoek.

In 2012 verscheen zijn tweede studie over Afrikaanse filosofie bij Garant Uitgevers: Sage filosofie. Pleidooi voor Afrikaanse wegen naar zelfstandigheid en in 2016 Ubuntu en Nelson Mandela. Afrikaanse politiek van verzoening, Uitgeverij Damon (2e herziene druk 2018).

De Inleiding op Mogobe Ramose, Ubuntu. Stroom van het bestaan als levensfilosofie, ten have, Utrecht 2017 (2018) werd door hem verzorgd.

In 2018 en 2019 onderzoekt hij de mogelijkheden voor complementaire verrijking van ubuntu-filosofie voor westerse psychiatrie en psychotherapie.

 

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...