Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Islamitische traditie

Verschillende tradities in de islam

De lessenreeks bestaat uit drie sessies.
In de eerste sessie wordt een algemene schets gegeven van de historische achtergronden van de islam, met name de religieuze, sociale, culturele en politieke factoren die het Arabisch Schiereiland, de bakermat van de islam, beïnvloed hebben. Hierbij wordt ook een algemene geschiedenis van de islamitische wereld vanaf het begin (zevende eeuw) tot aan het einde van het Ottomaanse Rijk (begin 20ste eeuw), met een schets van de Arabisch-islamitische Beschaving.
De tweede sessie wordt toegewijd aan de leer en de religieuze ontwikkelingen van de islam in de kristallisatiefase van de Arabisch-islamitische Beschaving (10de eeuw). Zowel het geloof en de praxis, als de voornaamste stromingen en sekten worden hierbij behandeld.
In de derde en laatste sessie worden de voornaamste hedendaagse stromingen, bewegingen en ontwikkelingen binnen de moderne moslimwereld geschetst en toegelicht. Het behandelde gebied: de Arabische staten van Marokko tot aan de Arabische Golf, Perzië, Afghanistan en Turkije, met verwijzingen naar de rest van de moslimwereld.

prof.dr. Abied Alsulaiman

Prof. dr. Abied Alsulaiman is momenteel het hoofd van de onderzoeksgroep ‘Translation Technology’ van de onderzoekseenheid ‘Translation Studies’ aan de KU Leuven (Campus Antwerpen). Hij is ook medestichter van de ‘Arabic Translators International’ (ATI), een internationale vereniging die Arabische vertalers wereldwijd verenigt, en editor van de Engelstalige reeks die de vereniging onder de naam ‘ATI-Publications’ uitgeeft.

Aan de KU Leuven (Campus Antwerpen) doceert hij juridisch en literair vertalen in de Master Vertalen, en algemeen tolken Arabisch in de Master Tolken (Arabisch - Nederlands). Hij is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de kandidaten gerechtstolken en juridisch vertalers (Arabisch - Nederland) in Antwerpen.

Zijn onderzoek bestrijkt de volgende domeinen: vertaalwetenschap & vertaaltechnologie; gerechtstolken & sociaal tolken; juridisch vertalen & juridische terminologie (Arabische staten, België en Nederland); literair & religieus vertalen; Arabische taal & taalkunde; islamitische studies & geschiedenis; Semitische talen & taalkunde; Hebraïstiek & Judeo-Arabische Literatuur.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...