Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Inleiding comparatieve filosofie

Over wat blijft en niet blijft in Oost en West

Filosofen in Oost en West hebben vaak gezocht naar het blijvende in de wereld van de verschijnselen, naar wat inzicht en houvast geeft, wat niet kwetsbaar is en niet vergaat. Voor een deel in reactie daarop hebben andere filosofen de nadruk gelegd op het onder ogen zien van de vergankelijkheid en kwetsbaarheid van de dingen, het proces-karakter ervan. Aan de hand van voorbeelden uit oosters en westers denken gaan beide sprekers in op de verhouding tussen de verschillende perspectieven en hun existentiële achtergronden. - Tegelijk willen zij de paradoxale situatie onder ogen zien, dat filosofen van het blijvende terecht verweten kan worden dat zij te weinig waardering hebben voor wat niet blijft, terwijl de filosofen van wat niet blijft daarover toch iets willen zeggen dat de tand des tijds kan doorstaan.

dr. Bruno Nagel

studeerde filosofie, theologie en godsdienstwetenschappen te Zwolle en Nijmegen en Indo-iraanse talen en culturen te Utrecht.

Hij was docent vergelijkende wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef een proefschrift over de Indische wijsgeer Abhinavagupta, publiceerde artikelen over hindoeïstische en boeddhistische wijsbegeerte, en ook over Meister Eckhart, onder meer in verhouding tot het zen-boeddhisme.
Hij was ook (mede-)redacteur van drie wijsgerige bundels over thematieken rond metafysica, spiritualiteit en transcendentie en hij was redacteur van de rubriek ‘Comparatieve filosofie’ in het tijdschrift ‘Filosofie’ dat uitgegeven wordt bij Garant.
Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het boek 25 eeuwen Oosterse filosofie (Boom 2003). Het deel over India werd door hem geredigeerd.
Hij maakte deel uit van het redactieteam van het boek ‘Wereldfilosofie’ (2010) en schreef het hoofdstuk over ‘Indiase filosofie’ en over ‘Schopenhauer en India’.

Zijn voornaamste aandacht gaat uit naar het grensgebied van filosofie en spiritualiteit. Met name van het boeddhisme verwacht hij op dit gebied verhelderende inzichten en impulsen.

dr. Jan Bor

promoveerde op een studie over de Franse filosoof Bergson. 
Hij was tien jaar voorzitter van de programmaraad van de Stichting Filosofie Oost-West, het zusje van de School voor Comparatieve Filosofie.

Recente boeken:

  • Op de grens van het denken (2005);
  • Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie (2010);
  • De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en zen (samen met Ton Lathouwers en Luce Ramakers; 2010);
  • Wat is wijsheid? (2012);
  • De verbeelding van het denken (geheel herziene en uitgebreide druk; 2014);
  • Mondriaan filosoof (2015);
  • OnZen. Over moderne spiritualiteit (2016).

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...