Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Joods-christelijke traditie

Joodse denkers van de dialoog

In deze lezing wordt een grote rode draad in het hedendaagse joodse denken uitgewerkt: het verzet tegen de onmenselijkheid en de zoektocht naar menselijkheid. Dit thema kan gezien worden als de wijsgerige equivalent van de Exodus-thematiek. We vinden vooral inspiratie bij mensen als Rosenzweig en Levinas. Achtereenvolgens wordt gesproken over: het kwaad met verschillende interpretatiewijzen (Wiesel, Bauman, Arendt); de identiteit (Levinas, Rosenzweig); relationaliteit met transcendentie (Kafka en Genesis); de maatschappelijke betekenis van de transcendentierelatie: ethiek, politiek, mystiek (Arendt, Levinas, Marx, Rosenzweig). In de marge van deze thematische uiteenzettingen wordt informatie gegeven over verschillende facetten zoals de eigenheid van de Hebreeuwse Bijbel en de Talmoed; de geschiedenis van het joodse denken, de relatie tussen jodendom en Europa enzomeer.

prof.dr. Luc Anckaert

studeerde Wijsbegeerte en Theologie aan de KU Leuven; doceert Joodse Wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KULeuven) en wijsbegeerte en ethiek aan de KATHO-Zuid West Vlaanderen en aan Ic Dien te Roeselare.

Hij is voorzitter van het Institutum Iudaicum. Wetenschappelijke bekroning: Goud van Teylers Genootschap, Haarlem, 1998.

Publikaties in boekvorm:

 • God, wereld en mens. Het ternaire denken van Franz Rosenzweig, Leuven, Universitaire Pers.
 • De vele gezichten van het kwaad. Meedenken met Levinas, Leuven, Acco. Samen met prof. Roger Burggraeve.
 • Eindredacteur van Troost elkaar met deze woorden, Altiora, Averbode;
 • Eindredacteur van Geloven, hopen en liefhebben tot in de lengte van dagen. Altiora, Averbode
 • An Exhaustive Rosenzweig Bibliography.Primary and Secondary Writings. Leuven
 • Eindredacteur van Building Towers. Perspectives on Globalisation. Leuven Peeters
 • Een kritiek van het oneindige. Rosenzweig en Levinas, Leuven, Peeters
 • A Critique of Infinity, Rosenzweig and Levinas. Leuven, Peeters.
 • The Legacy of Franz Rosenzweig. Leuven, Universitaire Pers.
 • Zorg op maat van de mens. Ethisch overleg en advies in het ziekenhuis. Luc Anckaert en Ludo Marcelis (red) Lannoo 2006.
 • De rode huid van Adam. Verhalen over crisis en zin. Altiora. Samen met R. Burggraeve.
 • Geweld herdacht. Voorbij oorlog en vrede. Acco 2015 Samen met Geert Van Coillie en Paul Thoen

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...