Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Moslim denkers in het Westen

De verhouding tussen de islam en het Westen is ongemakkelijk. Niet zelden wordt de islam beschouwd als een systeem dat vreemd is aan en zelfs vijandig is ten aanzien van het Westen. De ontwikkelingen van de laatste jaren in de islamitische wereld, de gestage opkomst van het radicaal islamisme dat gekenmerkt wordt door een antiwesterse retoriek en de intensiteit van het islamitisch extremisme leiden er toe dat de islam als cultuur en religie vereenzelvigd word met de meest radicale emanaties ervan.

De ideologen en propagandisten van deze extremistische strekkingen bevinden zich voor een deel in het Westen. Anderzijds treft men hier ook een groot aantal van hun grootste opponenten, de modernistische islamitische denkers, aan. Sommigen putten zich uit in apologetische geschriften over de islam, maar een aantal tracht een nieuwe - op moderne inzichten gestoelde - interpretatie en invulling te geven aan de islam, waarin onder- meer de scheiding tussen staat en godsdienst centraal staat. Deze denkers leggen daarmee niet alleen de basis voor een fundamentele herbronning van de islam, maar ook voor een 'Westerse' islam.

In de cursus wordt ingegaan op de voornaamste doctrinaire thema’s die bij deze (nieuwe) denkers aan bod komen en wordt bekeken in hoeverre zij op succesvolle wijze een nieuwe interpretatie aan het klassieke doctrinaire denken van de islam zouden kunnen geven. 

prof.dr. Dirk Debeaussaert

Dirk Debeaussaert is arabist islamoloog (KU Leuven), doctor in de Oosterse culturen (UGent), specialiseerde zich in het islamitisch modernisme en is adviseur radicalisering. Hij doceert Nationale Veiligheid in hedendaags perspectief aan de UGent.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...