Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Vedanta als bevrijdingsideologie in koloniaal India

Voor India luidde de negentiende eeuw een periode van ingrijpende politieke, religieuze en sociale veranderingen in. Rammohun Roy staat aan het begin van deze veranderingen. Door zijn keuze voor de Vedanta als een nieuwe nationale hervormde hindoe religie bepaalde hij de ontwikkeling van zowel modern hindoeisme als het nationale Indiase verzet tegen Westerse koloniale invloed. In dit college zullen we de hoofdlijn van deze ontwikkelingen schetsen aan de hand van het denken en het activisme van Rammohun Roy (1772-1833), Bankim Chandra Chatterjee (1838-1894), Swami Vivekananda (1863-1902), Sri Aurobindo (1872-1950) Rabindranath Tagore (1861-1941) en Mahatma Gandhi (1869-1948). Het college toont de motiverende invloed die van de Vedanta-teksten uitging toen deze door genoemde denkers werd aangepast aan de eisen van de moderne tijd. We maken tevens kennis met morele vraagstukken die deze herinterpretaties van de Vedanta met zich meebrachten, zoals het het gebruik van geweld tegen een vreemde overheerser, en de vraag of nationalisme niet een gewelddadige import uit het Westen is die moet botsen met de Indiase cultuur.

dr. Victor van Bijlert

Victor van Bijlert tudeerde Indiase talen, filosofie en cultuurgeschiedenis in Leiden. Hij promoveerde in 1987 op Boeddhistische kennisleer. In de jaren daarna doceerde hij in Leiden onder meer Indiase filosofie, geschiedenis en Bengaals. In Copenhagen deed hij onderzoek naar Indiaas nationalisme.
Van 2000 tot 2003 was hij in India werkzaam als professor in Indiase ethiek en cultuur aan het Indian Institute of Management en de National Institute of Human Development, beide in Calcutta (heden Kolkata).

Victor van Bijlert publiceert in het Engels en het Nederlands over Indiase cultuur in de ruimste zin van het woord en vertaalt Tagore's Bengaalse werk in het Nederlands.
Momenteel is hij als universitair docent verbonden aan de faculteit de Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Publicaties - Boeken:

1989: Epistemology and Spiritual Authority. Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Heft 20, Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien. Wien, 1989 (pp. XXIII, 191).

1996: Toen Jij de Snaren spande: De Gitali van Rabindranath Tagore, uit het Bengaals vertaald en ingeleid door Victor A. van Bijlert. Kern Institute Miscellanea, 9. Kern Institute, Leiden, 1996. (pp. 143).

Artikelen:

2004: ‘De dood van de demonen Madhu en Kaitabha’ (The death of the demons Madhu and Kaitabha), in: In de ban van het kwaad: het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd (In the grip of evil: evil in religious stories from all over the world). Corstiaan van der Burg, Lourens Minnema eds. Zoetermeer, Uitgeverij Meinema, p. 148-158.

2007: ‘The Struggle with Evil: The Theology of Evil in the Bhagavad Gita and the Devimahatmya’, in: Probing the Depths of Evil and Good: Multireligious Views and Case Studies. Jerald D.Gort, Henry Jansen, Hendrik M.Vroom eds. Amsterdam and New York, Rodopi, p. 57-71.

2008: ‘I’m Brahman by Dèr Mouw’, p. 106-8; ‘Indologists and Archaeologists: Hendrik Kern and Dutch Indology’, p 80-2; ‘Fin de Siècle: India Touches the Netherlands. Vivekananda and Tagore’s Journey to the West’, p. 112-5. In: Changing Images: Lasting Visions. Ed. by the Embassy of India, The Hague. Amsterdam, Nieuw Amsterdam Uitgevers

2009: ‘Tagore’s Vision of the Indian Nation: 1900-1917’, in: Rabindranath Tagore: Reclaiming a Cultural Icon. Kathleen M.O’Connell and Joseph T. O’Connell eds. Kolkata, Visva-Bharati, p. 46-62.

2010: ‘Untouchables, Christians, and Hindus: How the Sacred World Order is Preserved and Renounced’, in: Crossroad Discourses between Christianity and Culture. Jerald Gort, Henry Jansen, Wessel Stoker eds. Amsterdam and New York: Rodopi. Pp. 319-336.

2012: Review artikel ‘Gangeya Mukherji, Modern Hindus Reject Violence: Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi on the Use of Violence in Politics’ in Studies in Interreligious Dialogue, 22 (2012) pp 123-127.

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...