Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Vedanta als bevrijdingsideologie in koloniaal India

Voor India luidde de negentiende eeuw een periode van ingrijpende politieke, religieuze en sociale veranderingen in. Rammohun Roy staat aan het begin van deze veranderingen. Door zijn keuze voor de Vedanta als een nieuwe nationale hervormde hindoe religie bepaalde hij de ontwikkeling van zowel modern hindoeisme als het nationale Indiase verzet tegen Westerse koloniale invloed. In dit college zullen we de hoofdlijn van deze ontwikkelingen schetsen aan de hand van het denken en het activisme van Rammohun Roy (1772-1833), Bankim Chandra Chatterjee (1838-1894), Swami Vivekananda (1863-1902), Sri Aurobindo (1872-1950) Rabindranath Tagore (1861-1941) en Mahatma Gandhi (1869-1948). Het college toont de motiverende invloed die van de Vedanta-teksten uitging toen deze door genoemde denkers werd aangepast aan de eisen van de moderne tijd. We maken tevens kennis met morele vraagstukken die deze herinterpretaties van de Vedanta met zich meebrachten, zoals het het gebruik van geweld tegen een vreemde overheerser, en de vraag of nationalisme niet een gewelddadige import uit het Westen is die moet botsen met de Indiase cultuur.

prof.dr. Victor van Bijlert

Victor van Bijlert is als universitair docent voor hindoeïsme, boeddhisme en Sanskriet verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde Indiase talen, filosofie en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en doceerde er onder meer Indiase filosofie, geschiedenis en Bengaals. In Copenhagen deed hij onderzoek naar Indiaas antikoloniaal nationalisme.
In India was hij werkzaam als professor in Indiase ethiek en cultuur aan het Indian Institute of Management en de National Institute of Human Development, beide in Calcutta (heden Kolkata).

Victor van Bijlert publiceert in het Engels en het Nederlands over Indiase cultuur in de ruimste zin van het woord.

Recente Publicatie:

2016 Bewustzijn boven taal en dualiteit: De Indiase filosoof Gaudapada en zijn bronnen. Amsterdam: VU University Press. ISBN 9789086597406

 

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...