Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Moderne westerse filosofie 4

Schopenhauer en Nietzsche

1. Een vitaal pessimisme – Schopenhauer, voorloper van de moderniteit?

2. Schopenhauer en Nietzsche, en de erfenis van het christendom

3. Nietzsches “Gedachte van de Eeuwige Terugkeer”

4. Een tragisch pessimisme – Nietzsche, apotheose van de moderniteit?

(Slotbeschouwingen: de relevantie van Schopenhauer en Nietzsche voor onze tijd.)

prof.dr. Peter De Graeve

studeerde rechtsfilosofie in Gent, en filosofie in Gent, Parijs, Turijn en Straatsburg en is nu verbonden aan de KU Leuven.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...