Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Moderne westerse filosofie 3

Kant, Hegel en Marx

De tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw vormen een periode van radicale omwentelingen in de geschiedenis van de Europese cultuur.
Engeland kent zijn industriële, Frankrijk zijn politieke revolutie. In Duitsland voltrekt de revolutie zich echter vooral op het filosofisch-intellectuele vlak.
De filosofen van het Duitse Idealisme luiden de doodsklok over de klassieke filosofie en stellen het thema van de menselijke vrijheid centraal. De critici van het Duitse Idealisme stellen zich tot doel om de nieuwe filosofie te verwerkelijken en zetten het denken definitief op het spoor van de aanstormende moderniteit.
Kant, Hegel en Marx zijn de drie exponenten van deze beweging. De eerste zet haar met zijn indrukwekkende kritische oeuvre in gang, de tweede denkt haar door tot in haar ultieme consequenties, de derde zet de hermetische theorie met de voeten op de grond om haar een blijvende praktische relevantie te geven.

prof.dr. Herbert De Vriese

Herbert De Vriese (1973) is docent aan de Universiteit Antwerpen. Eerder doceerde hij aan de universiteiten van Leiden en Eindhoven.

Zijn centrale onderzoeksinteresse gaat uit naar de transformatie van de westerse wijsbegeerte in de overgang tussen Hegel en Nietzsche, de zogenaamde ‘revolutionaire breuk’ in de negentiende-eeuwse filosofie.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...