Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Chinese filosofie 3

Latere ontwikkelingen in het confucianisme en taoïsme

Aan de vooravond van het keizerrijk, einde 3e eeuw v.C., lijkt, althans voorlopig, ook de strijd beslecht op intellectueel vlak. Van de ‘Honderd Scholen’ die tijdens de filosofische bloeiperiode (500-200 v.C.) verschenen, blijven slechts enkele grotere stromingen over. Het confucianisme, vanaf de 2e eeuw v.C. als staatsideologie op de voorgrond, het taoïsme eerder op de achtergrond. Tijdens deze les kijken we naar de intellectuele tendenzen zoals die zich aftekenen in de loop van de eeuwen die volgen. We bestuderen achtereenvolgens de toenemende belangstelling voor kosmologische speculaties en de invloed ervan op het toenmalige (en huidige) Chinese wereldbeeld, de heropleving van het taoïsme, een periode die bekend staat als het neo-taoïsme en tenslotte vanaf de 10e-11e eeuw n.C. de opkomst van het neo-confucianisme.

dra. Patricia Konings

Patricia Konings (1967) studeerde sinologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en de University of Pennsylvania (U.S.).

Zij werkte zes jaar als wetenschappelijk assistent aan de KU Leuven. Sinds 1992 is zij bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. Zij geeft regelmatig lezingen over de Chinese cultuur voor diverse organisaties. Haar belangstelling gaat voornamelijk uit naar Chinese wetenschapsgeschiedenis en filosofie.

Zij is sinds december 2011 voorzitter van deze school.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...