Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Chinese filosofie 2

Yangisme en taoïsme

De bloeiperiode van de Chinese filosofie wordt traditioneel gesitueerd tussen 500 en 200 v.Chr. Tijdens deze lezing maken we kennis met twee van de vele scholen die in die periode ontstonden, het yangisme en het tao�sme. Wat de laatste betreft, beperken we ons tot de oudste vormen ervan, met name de scholen van Chuang-tzu (4e eeuw v.Chr.) en van Lao-tzu (6e eeuw v.Chr.). Zowel het yangisme als het tao�sme behoren tot de zogenaamde �onorthodoxe� stromingen uit de Chinese traditie. We bestuderen enerzijds de politieke en historische context waarin ze zijn ontstaan, anderzijds de inhoudelijke aspecten van hun denken. Dit doen we aan de hand van fragmenten uit de meest relevante overgeleverde teksten.

dra. Patricia Konings

Patricia Konings (1967) studeerde sinologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en de University of Pennsylvania (U.S.).

Zij werkte zes jaar als wetenschappelijk assistent aan de K.U.Leuven. Sinds 1992 is zij bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. Zij geeft regelmatig lezingen over de Chinese cultuur voor diverse organisaties. Haar belangstelling gaat voornamelijk uit naar Chinese wetenschapsgeschiedenis en filosofie.

Zij is sinds december 2011 voorzitter van deze school.

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

prof.dr. Ulrich Libbrecht

 

"Ego  mundi civis esse cupio", "Ik wens een burger van de wereld te zijn" (Erasmus).  In Erasmus' tijd was de wereld niet veel meer dan West-Europa, met zijn homogene grieks-christelijke cultuur.& ...


prof.dr. Guy Vanheeswijck

Is een comparatieve studie van de vooronderstellingen van verschillende culturen volkomen nutteloos en betekenisloos? Of kan ze bijdragen tot wederzijds begrip in onze geglobaliseerde wereld? In dit artikel, dat de neerslag is van een lezing die h ...


prof.dr. Antoon Van den Braembussche

De geur van de roos. De uitdaging van de comparatieve filosofie. In zijn onvolprezen The Way of Zen, één van mijn lievelingsboeken eind jaren zestig, wijst Alan Watts erop dat Zen een manier van leven is en daarom moeilijk kan worden ...