Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Inleiding comparatieve filosofie

Too far East is West

Too far East is West: Inleiding comparatieve filosofie

In de afgelopen decennia zien we steeds sterker de opkomst van Oost-Azië in de wereld. Sommigen menen dat Azië haar legitieme plek in de wereld opeist. Een actief engagement met de wereldbeelden die heersen in het Oosten, wordt dan ook steeds belangrijker. In de comparatieve filosofie worden wereldbeelden uit verschillende delen van de wereld met elkaar worden vergeleken. In deze inleiding comparatieve filosofie zal Daan F. Oostveen een inleiding geven van de methodiek en geschiedenis van de comparatieve filosofie, alsmede een blik op de toekomst.

In de 19e Eeuw ontstaat er in het Westen voor het eerst een bewustzijn van een religieus of filosofisch “pluralisme” op wereldschaal vóórbij de waarheidsaanspraken van het Christendom. Geleerden zoals Max Müller zullen het op zich nemen overzichten te publiceren van alle filosofische en religieuze wijsheid van de wereld. In de 20e Eeuw wordt het project van de comparatieve filosofie meer uitgekristalliseerd. Aan de ene kant is er de universalistische comparatieve filosofie, die probeert op zoek te gaan naar verbindende principes onder de diversiteit van wereldbeschouwingen. De filosofie van Ulrich Libbrecht kan beschouwd worden als de ultieme poging van deze aanpak en als misschien wel de laatste van de grote systeemdenkers. Aan de andere kant gaat de school van Hawaii uit van een meer filologische aanpak, waarbij vergelijkingen tussen Westerse en Oosterse filosofen meer op individuele basis worden gemaakt, zonder op zoek te gaan naar een overkoepelend model. In het begin van de 21e Eeuw zal als gevolg van de globalisering steeds meer komen vast te staan dat “Oost” en “West” als tegenover elkaar staande culturen eigenlijk een fictie is. Wat als “Oost” wordt beschouwd is vaak een “Westerse” constructie, terwijl ín het Oosten vaak wat in het Westen wordt beschouwd als een Oosterse levensbeschouwing, juist als Westers wordt beschouwd.

In het laatste deel van zijn beschouwing zal hij ingaan op een aantal van dit soort hedendaagse paradoxen, zoals opkomende technologieboeddhisme in China, de rol van het Christendom in Azië vandaag en de Westerse verschijningsvormen van het taoïsme en het boeddhisme. We zullen bijvoorbeeld zien dat de meest fervente missionarissen van het christendom tegenwoordig in Korea wonen, en dat in Shenzhen een boeddhistische en taoïstische cultuur ontstaat die voor een groot deel is beïnvloed door het Westen.

 

drs. Daan Oostveen

Daan F. Oostveen (Eindhoven, 1985) is filosoof, literatuurwetenschapper, en vergelijkend religiewetenschapper. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, en is als doctorskandidaat verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Faculteit der Wijsbegeerte van de Volksuniversiteit in Peking 中国北京人民大学, waar hij werkt aan een proefschrift over meervoudig religieuze identiteiten.

Hij studeerde gedurende tien jaar bij Ulrich Libbrecht zijn comparatieve filosofie.

Hij is met name geïnteresseerd in de relatie tussen postmoderne kritische theorie en comparatieve filosofie, de hermeneutiek van de religiewetenschappen, en posthumane, deconstructivistische en nieuw-materialistische benaderingen in de comparatieve geesteswetenschappen.

 

 

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...