Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

De Griekse Verlichting

de Sofisten en het Athene van de vijfde eeuw

De vijfde eeuw voor onze tijdrekening was voor Griekenland en vooral voor Athene een periode van radicale omwentelingen op politiek en maatschappelijk vlak. Het was ook de periode waarin de wetenschappen en de wijsbegeerte een enorme bloei hebben gekend. Religieuze geneescentra zoals het heiligdom van Asclepius in Epidauros waren en bleven actief maar de Hippocratische geneeskunde ontvoogde zich van het bijgeloof, en ook op het vlak van sterrenkunde, fysica en biologie werden grote stappen gezet in de richting van een wetenschappelijk wereldbeeld. Op het culturele vlak stelde een beweging van rondtrekkende filosofen en leraren in de retoriek alle tradities in vraag op het vlak van religie, politieke besluitvorming, man-vrouw-verhoudingen, de tegenstelling tussen Grieken en barbaren, enzoverder. Van deze radicale denkers, de Sofisten, zullen we een aantal individuen bespreken zoals Protagoras, Gorgias, Prodikos en Antiphon, en ook kort ingaan op de reactie tegen en negatieve beeldvorming van deze beweging in het werk van Plato en Aristoteles.

Aansluitende lectuur: De Mens, Maat Van Alle Dingen: fragmenten uit de Griekse sofistiek (Pelckmans, 2002)

 

prof.dr. Danny Praet

Danny Praet studeerde klassieke filologie en wijsbegeerte aan de UGent. Hij is er als hoogleraar verbonden aan de vakgroep wijsbegeerte en doceert antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, en geschiedenis van het christendom. Hij coördineert het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities en publiceerde o.a. over de Sofisten Stijlvol overtuigen. Geschiedenis en systeem van de antieke rhetorica. Didactica Classica Gandensia 41, 2001, en onlangs een bundel over Philosophy of War and Peace. VUB Press, 2017, met een bijdrage over antieke en middeleeuwse wijsbegeerte.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...