Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Islam en Verlichting

Verlichting in de islam?

In de media wordt de Islamitische wereld dikwijls voorgesteld als in alle opzichten het tegendeel van het hedendaagse Westen: niet geseculariseerd, niet gemoderniseerd, gewelddadig, sinds eeuwen door religieus fanatisme gedomineerd, homofoob, en vrouwonvriendelijk. We kunnen een genuanceerdere blik ontwikkelen door te kijken wat de historische, spirtuele en filosofische realiteiten zijn achter deze populaire vooroordelen. 

In deze cursus nemen we vooral het cliché onder de loupe dat de Islam geen Verlichting zou hebben doorgemaakt. We bespreken achtereenvolgens

- de 'Verlichte' periode in de islamitische filosofie, met name aan de hand van denkers als al-Fârâbî, Avicenna en Abu Bakr al-Râzî;

- rede en mystiek in het islamitisch denken;

- islamitische elementen in het werk van de radicale Verlichtingsdenker Spinoza;

- klassieke en moderne islamitische visies op seksualiteit. 

prof.dr. Michiel Leezenberg

Michiel Leezenberg is verbonden aan de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam.

Zijn onderzoek en onderwijs betreffen onder meer vergelijkende en niet-westerse wijsbegeerte, intellectuele geschiedenis van de islamitische wereld, en de Koerdische kwestie.

Hij publiceerde onder meer het bekroonde Islamitische filosofie: Een geschiedenis (Tweede editie 2008) en De minaret van Bagdad: Seks en politiek in de Islam (2017). 

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...