Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Newton, wetenschap, religie en de Verlichting

Isaac Newton wordt vaak als één van de spilfiguren van de Verlichting gezien. Met zijn ontdekkingen liet Newton zien dat de natuur werkt volgens een aantal simpele, universeel geldende en wiskundig beschrijfbare wetten. Newtons ideeën werden in de loop van de achttiende eeuw frequent deïstisch geïnterpreteerd. Tijdens deze lezing zal er dieper worden ingegaan op Newtons eigen religieuze denkbeelden en op zijn visie op de relatie tussen religie en wetenschap. Er zal worden getoond dat zijn eigen ideeën sterk van die van het deïsme verschilden.

prof.dr. Steffen Ducheyne

Steffen Ducheyne is als onderzoeksprofessor verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie van de Vrije Universiteit Brussel.

In 2011 ontving hij de Belgian American Educational Foundation Alumni Award.

Hij is de auteur van talrijke artikels die in internationale tijdschriften verschenen. 

Hij is de auteur van het boek “The main Business of Natural Philosophy:” Isaac Newton’s Natural-Philosophical Methodology (Springer, 2012), waarvoor hij in 2014 de Jan Gillis Prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten ontving.

In 2016 mocht hij ter waardering van zijn werk de Frans Van Cauwelaertsprijs in ontvangst nemen.

Recentelijk heeft hij als redacteur het boek Reassessing the Radical Enlightenment (Routledge, 2017) uitgebracht.

 

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...