Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Moderne westerse filosofie 2

Verlichting en secularisering

De eerste Verlichtingsdenkers zijn nog zeer sterk religieus. Maar geleidelijk tekent zich in het moderne denken een tendens af in de richting van wat sociologen een ‘differentiëring’ noemen. Vanaf de achttiende eeuw wordt de hele cultuur niet langer beheerst door de religie; gaandeweg zullen het politieke, het economische en het wetenschappelijke domein zich losweken uit de religieuze invloedssfeer. De wederwaardigheden van deze evolutie gaan we na aan de hand van het denken van Thomas Hobbes, Blaise Pascal, John Locke en David Hume (met een zijsprong naar William Shakespeare). Samen met David Hume, de sceptische denker van de Verlichting, zal Jean-Jacques Rousseau, de eerste grote denker van de Romantiek, een enorme invloed uitoefenen op het gedachtegoed van de belangrijkste denker van de Verlichting, Immanuel Kant.      

prof.dr. Guy Vanheeswijck

is doctor in de wijsbegeerte en licentiaat Germaanse filologie. Hij is gewoon hoogleraar aan de UA, hoogleraar aan de KUL en ex-voorzitter van het Centrum Pieter Gillis, waar onze school mee samenwerkt.’
Daarnaast is hij ook ondervoorzitter van deze school, redacteur van Streven en hoofdredacteur (samen met Ger Groot) van de De uitgelezen filosofen.

Belangrijkste publicaties(in boekvorm): 

  • Metafysica als een historische discipline. De actualiteit van R.G.Collingwoods 'hervormde' metafysica. Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1993, 194 pp. 
  • Lachen om de wereld. Dwarsliggers in het Europese denken. Pelckmans/DNB, Kapellen, Kok Agora, Kampen, 1993, 212 pp. (tweede druk, 1995) 
  • Over metafysica. R.G.Collingwoods An Essay on Metaphysics. Vertaald, ingeleid, geannoteerd en voorzien van een afsluitend essay. Agora Editie. Kok Agora, Kampen/Pelckmans, Kapellen, 1996, 137 pp. *
  • Tussen afbraak en opbouw. Christendom in een postmoderne tijd. Reeks: Verkenningen. Altiora, Averbode/Ten Have, 1997, 80 pp.
  • Dionysus of de gekruisigde. Friedrich Nietzsche versus René Girard over de kern van het christendom. Pelckmans, Kapellen, 2001, 128 blz. (met S.Latré) 
  • Voorbij het onbehagen. Ressentiment en christendom. Davidsfonds, Leuven, 2002, 184 blz. 
  • Tolerantie en actief pluralisme. De afgewezen erfenis van Erasmus, Morus en Gillis. Klement/Pelckmans 2008.
  • De draad van Penelope Polis 2016
  • Religie onder kritiek. De plaats van religie in de seculiere samenleving. Pol Cortois en Guy Vanheeswijck. Acco 2018

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...