Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Confucius, Boeddha, Kant en 'Verlichting' in de Hedendaagse Chinese Filosofie

In het verslag dat hij schreef over de oprichting van de Keizerlijke Universiteit van Tokyo in 1877, prees Huang Zunxian (1848–1905) dat aan het departement voor filosofie van deze universiteit, de studie van het boeddhisme zou gepromoot worden, en dat een synthese zou beoogd worden tussen Boeddha, Confucius, Socrates en Immanuel Kant. Dit getuigt enerzijds van de zelfkritiek van de Chinese intellectuelen van het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw, maar anderzijds ook van de wens tot herbronning van de Chinese traditie na haar confrontatie met Europa in het midden van de 19de eeuw. De Chinese filosofie, zo was een gangbare mening, zou moeten gedeconstrueerd worden om een moderne filosofie te construeren.

In The Ivory Tower and the Marble Citadel. Essays on Political Philosophy in Our Modern Era of Interacting Cultures (Hong Kong: The Chinese University Press, 2012 p.228), stelde Thomas A. Metzger in dit verband het volgende: “From this normative standpoint, modern Chinese history essentially is the story of a troubled progression toward increasing discontinuity with the Chinese tradition and increasing convergence with Western modernity”.

In deze lesdag wordt ingegaan op de impact die de 19de eeuwse confrontatie van China met het Westen gehad heeft op filosofisch vlak, waarom Boeddha, Confucius, Socrates en Immanuel Kant als grote symbolen en voorbeelden gezien werden, hoe deze bijzondere combinatie geleid heeft tot een eigen Chinese moderne en hedendaagse filosofie, en hoe, daarin het Kantiaanse concept ‘Verlichting’ geïnterpreteerd werd en een eigen Chinese definiëring gekregen heeft.

 

prof.dr. Bart Dessein

Bart Dessein (PhD Ghent University 1994) is professor in het Department Chinese Taal en Cultuur van de Universiteit Gent. Hij is ook Honorary Professor aan de Liaoning University VRChina en Gastprofessor aan Shanghai University, VRChina. Hij is vice-directeur van de klasse voor humane wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en Senior Associate van het European Institute of Asian Studies, Brussel. Hij is tevens bestuurslid van het Belgisch Hoger Instituut voor Chinese Studiën, Brussel. Sinds augustus 2016 is hij voorzitter van de European Association for Chinese Studies.

Bart Dessein heeft voornamelijk gepubliceerd over de vroege boeddhistische filosofie en de de klassieke Chinese filosofie en haar invloed op actueel China.

Recente publicaties:

- B. Dessein: “Confucianized Rationality. Some Reflections on East Asia, Wisdom, and Science”, In Contemporary East Asia and the Confucian Revival. Edited by Jana S. Rošker and Nataša Visočnik. Newcaste upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp.xxv-xl.

- B. Dessein, “Contending for the Truth: Confucianism in the Contemporary PRC”, In Contemporary East Asia and the Confucian Revival. Edited by Jana S. Rošker and Nataša Visočnik. Newcaste upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp.191-212.

- B. Dessein: “Progress and Free Will: On the Buddhist Concept of ‘Time’ and Its Possibilities for Modernity”, Azijske Studie 1/3, 2016, pp.11-33.

- B. Dessein, “‘No country has ever benefited from a protracted war’. China and the Art of War”, In Philosophy of War and Peace. International Philosophy Olympiad. Edited by Danny Praet. Ghent: Ghent University. Department of Philosophy, 2016, pp.9-16.

- B. Dessein, “On Uttering and Hearing Sound When in the First Trance Stage: Theravāda, Sarvāstivāda and Mahāsāṃghika Viewpoints”, In Buddhist Meditative Traditions: Comparison and Dialogue (Fojiao Chanxiu Chuantong: bijiao yu duihua). Edited by Zhuang Kuobin. Dharma Drum Institute of Liberal Arts Research Series 3. Taipei: Dharma Drum Publishing Company, 2016, pp.59-77.

- B. Dessein, “Abhidharma as Rational Inquiry”, In Text, History and Philosophy: Abhidharma Across Buddhist Scholastic Traditions. Edited by Bart Dessein and Weijen Teng. Brill’s Indological Library 50. Leiden/Boston: Brill, 2016, pp.1-16.

- B. Dessein, “Abhidharma in China: Reflections on ‘Matching Meanings’ and Xuanxue”, In Text, History and Philosophy: Abhidharma Across Buddhist Scholastic Traditions. Edited by Bart Dessein and Weijen Teng. Brill’s Indological Library 50. Leiden/Boston: Brill, 2016, pp.279-295.

 

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...