Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Waar geen wil is, is een weg

De verlichting voorbij

Westerse en Oosterse verlichting lijken elkaar uit te sluiten. In intercultureel perspectief zouden het echter wel eens twee aspecten van een nieuwe houding kunnen zijn die onze wereld in de 21e eeuw vereist om grote problemen om onze huidige condition humaine te kunnen begrijpen. In deze presentatie wordt een poging gewaagd om het westerse rationele denken los te tornen en te verbinden met een 'lichaamsdenken' waarin de cartesiaanse scheiding tussen lichaam en geest wordt overstegen. Dit lichaamsdenken is geworteld in de manier waarop mensen zich met anderen en met de wereld verbinden. Het is de basis van een eco-sociale filosofie waarin interesse, empathie en compassie als primaire drijfveren van het menselijk handelen in beeld komen.

prof.dr. Henk Oosterling

Henk Oosterling (1952) is associate professor aan de Faculteit van Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor 1985 had hij een internationale carriere in het Japanse kendo of zwaardvechten waarin hij in 1983 nederlands kampioen werd. Sinds 1985 doceert hij naast dialectiek, hedendaags Frans denken, kunstfilosofie, ecofilosofie ook interculturele filosofie, met een specialisatie in Japanse cultuur en Zen. Uitgaande van de filosofische inzichten van het franse denken en zen initieerde Oosterling in 2004 een onderwijsproject van basisschool tot hbo onder de noemer Rotterdam Vakmanstad Skillcity.

Hij ontving veel prijzen voor zijn waaronder in 2015 de Enlightened Society Award van de Shambhala Tibetaanse boeddhisten.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...