Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Over het geheime bondgenootschap tussen Verlichting en Romantiek

Traditioneel ziet men een tegenstelling tussen Verlichting en Romantiek. Dat is ook terecht: in velerlei opzicht verschilt de romantische periode van zijn Verlichte voorganger. Toch is het niet meteen duidelijk hoe we dit onderscheid, hoe we de ‘tegenstelling’ tussen Verlichting en Romantiek precies moeten begrijpen. Tijdens de cursusdag wil ik betogen dat die ‘tegenstelling’ niet dient begrepen als een verwerping van het Verlichte gedachtengoed, maar veeleer als de radicalisering ervan. Die radicalisering resulteert na verloop van tijd in stellingnames die ogenschijnlijk tegengesteld zijn aan de ideeën van de Verlichting. In realiteit echter liggen ze perfect in het verlengde ervan. 
Om dit productieve verband tussen Verlichting en Romantiek goed te begrijpen volstaat het om een genuanceerd beeld op te hangen van de Verlichting en het belang aan te tonen van de categorie ‘ontwikkeling’ voor het romantische denken. Tijdens de cursusdag staat die dubbele opgave dan ook centraal.

 

prof.dr. Antoon Braeckman

Antoon Braeckman (1958) is gewoon hoogleraar hedendaagse, continentale sociale en politieke filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Samen met collega’s leidt hij er de onderzoeksgroep RIPPLE (Research in Political Philosophy Leuven – http://hiw.kuleuven.be/ripple/index.html).

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...