Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Van de Quakers tot de selfie

Korte geschiedenis van de westerse Verlichting

De verlichting in het Westen wordt haast automatisch in verband gebracht met de Franse philosophes, hun ophemelen van de ratio en hun poging een rationele samenleving tot stand te brengen via een tabula rasa met alle traditie (de Franse Revolutie; later ook via andere vormen zoals het communisme).

De bron van die ontwikkeling is echter al vroeger te vinden: in pogingen tot realisering van een zuiver christendom in allerlei vormen van protestantisme, zoals bij de Quakers bijvoorbeeld. Die vorm van verlichting was gericht op de cultivering van het innerlijke licht (lumen naturale) in elke mens aanwezig. Met de romantiek (Rousseau) komt de klemtoon echter te liggen niet zozeer op de ratio, maar op het unieke, authentieke zelf en zijn emoties.

Een te onderzoeken hypothese: is de westerse verlichting een degeneratie van een meer oorspronkelijk streven naar verlichting? Zeker wanneer ze uitmondt in een tijd van selfies makende, zelf-beschikkende individuen?

 

prof.dr. Herman De Dijn

Prof. Herman De Dijn is emeritus gewoon hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij publiceerde vooral over Spinoza en Hume en over de relatie tussen moderniteit en post- of laatmoderniteit.

Recente essays: Vloeibare waarden. Politiek, zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd, Pelckmans & Klement, 2014; Drie vormen van weten. Over ethiek, wetenschap en moraalfilosofie, Polis, 2017.

www.hermandedijn.be

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...