Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Montaigne : het weifelende, kritische denken

Het proces van Montaignes denken is een bijwijlen harde, moeizame, persoonlijke filosofische queeste naar het goede leven, naar kennis en zelfinzicht. Montaigne kijkt naar een steeds veranderende wereld, naar zijn eigen onstabiele zelf, naar zijn voortdurend variërende denken. Hij begint te schrijven om te ontsnappen aan zijn eigen bewegingsdronken vertwijfeling, ontdekt de constructieve kracht van de twijfel en leert zichzelf denken.

Durf te denken, “sapere aude”: het beginsel van de Verlichting staat al in de Essais van Montaigne. De filosoof kijkt verwonderd vanuit zijn persoonlijk falen, vanuit het menselijke tekort, kritisch, naar zichzelf, naar zijn samenleving en eigen geloof, naar de mens. 

prof.dr. Alexander Roose

Alexander Roose doceert Franse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Gent.

Hij is de auteur van La Curiosité de Montaigne (Honoré Champion, 2015) en De Vrolijke Wijsheid. Zoeken, denken en leven met Michel de Montaigne (Polis, 2016).  

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...