Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Libbrecht: het evenwicht tussen rationele en emotionele verlichting

Ulrich Libbrecht eindigt zijn laatste boek over comparatieve filosofie met de volgende wens:

“Emotionele verlichting is volledig afhankelijk van de emotionele opvoeding of van zelftraining. We moeten onze gevoelens verfijnen om dit proces te kunnen opstarten. Het resultaat zal een ‘nieuwe mens’ zijn, en op zeer lange termijn een nieuwe beschaving; net zoals de rationele verlichting de kritische rationalist voortbracht en daaruit de wetenschap en technologie volgden, zo zal de emotionele verlichting de gevoelige mens voortbrengen, de zachtmoedige en goedhartige ... de mens die maitri (liefde) en karuna (mededogen) in de wereld brengt, niet slechts voor de mensheid maar voor de hele kosmos. Het zal tezelfdertijd het einde betekenen van onwaardig gedrag zoals oorlogvoering, economische uitbuiting, politieke dominantie, in één woord: van de ego-intentionele conflictmodellen.” (Filosofie zonder grenzen, 2016)

In dit seminarie zullen we aan de hand van teksten uit het volledige oeuvre van Ulrich Libbrecht nagaan wat hij bedoelt met rationele en emotionele verlichting. Hiervoor liet hij zich inspireren door een grondige studie van de verschillende verlichtingstradities. Zijn model voor comparatieve filosofie en de levensfilosofie die hij hieruit ontwikkelde, tonen ons hoe deze twee zich tot elkaar kunnen verhouden en elkaar in evenwicht kunnen houden.

MA Els Janssens

Els Janssens specialiseert zich in de comparatieve filosofie van prof.dr. Ulrich Libbrecht en is bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. 

Ze studeerde literatuurwetenschap en niet-westerse wijsbegeerte en is master of arts. Ze is als docente tekstanalyse verbonden aan de opleiding drama van het Lemmensinstituut (LUCA School of Arts).

Samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle publiceerde ze Filosofie zonder grenzen (Garant, 2016).

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...