Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Als een dauwdruppel op het gras: Japanse filosofie in dialoog met het Westen

In hoeverre kun je een andere cultuur overnemen zonder je eigen identiteit te verliezen? Deze vraag speelt een cruciale rol in de Japanse filosofie. Vanaf het begin is de wijsbegeerte van het Land van de Rijzende Zon op het Aziatische vasteland gericht. Het Chinese denken wordt dankbaar geassimileerd, maar tegelijkertijd pleiten critici voor een terugkeer tot de Japanse wortels. Deze spanning komt op pregnante wijze tot uitdrukking in de Kyotoschool. Denkers als Nishida (1870-1945) en Nishitani (1900-1990) zoeken actief de dialoog met het Westen, terwijl ze ook de uniciteit van hun eigen denken benadrukken.

Tijdens de cursusdag maakt u kennis met de hoofdgedachten van de Japanse dialoog met de westerse wijsbegeerte. Centraal staat de filosoof Masao Abe (1915-2006), die in zijn studie over de dertiende-eeuwse zendenker Dogen het gesprek aangaat met kopstukken uit onze traditie, zoals Meister Eckhart en Spinoza. U ontdekt dat zo’n dialoog waardevolle inzichten voor zowel het Oosten als het Westen kan opleveren, oftewel “wederzijdse verheldering”. Daarnaast wordt een oosters concept onderzocht dat als een spiegel voor onze op bestendigheid gerichte cultuur fungeert, namelijk afstemming op de vergankelijkheid van alles. Of, op z’n Japans gezegd: mono no aware.

drs. Michel Dijkstra

Michel Dijkstra studeerde filosofie, journalistiek en Sanskrit in Groningen. Artikelen van zijn hand verschijnen regelmatig in Filosofie Magazine en het tijdschrift voor religie en samenleving VolZin.

Verder publiceerde hij onder andere Zenboeddhisme (Ambo, 2010) en Inleiding taoïstische filosofie (red, ISVW uitgevers 2015).

Momenteel werkt hij aan een comparatief filosofisch proefschrift over Meister Eckhart en zenmeester Eihei Dogen. 

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

prof.dr. Ulrich Libbrecht

 

"Ego  mundi civis esse cupio", "Ik wens een burger van de wereld te zijn" (Erasmus).  In Erasmus' tijd was de wereld niet veel meer dan West-Europa, met zijn homogene grieks-christelijke cultuur.& ...


prof.dr. Guy Vanheeswijck

Is een comparatieve studie van de vooronderstellingen van verschillende culturen volkomen nutteloos en betekenisloos? Of kan ze bijdragen tot wederzijds begrip in onze geglobaliseerde wereld? In dit artikel, dat de neerslag is van een lezing die h ...


prof.dr. Antoon Van den Braembussche

De geur van de roos. De uitdaging van de comparatieve filosofie. In zijn onvolprezen The Way of Zen, één van mijn lievelingsboeken eind jaren zestig, wijst Alan Watts erop dat Zen een manier van leven is en daarom moeilijk kan worden ...