Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Nutteloze passies?

Met de beroemde uitspraak ‘De mens is een nutteloze passie’ besloot Jean-Paul Sartre zijn ophefmakend essay Het zijn en het niet. ‘L’homme est une passion inutile.’ (L’être et le néant, blz. 662)

In de Nederlandse versie wordt die gedachte vertaald – en meteen ook geïnterpreteerd – als: ‘de mens is een nutteloos lijden’. Alsof passies (emoties, gemoedsaandoeningen, al dan niet overweldigende gevoelens) per definitie ‘lijdzaam’ zouden zijn…

Wat nu precies het wijsgerig statuut van emoties is vormt de rode draad van de bloemlezing in onderhavig seminarie. Tijdens de tekstanalyses, commentaren en de onderlinge discussies erover zullen we uiteraard ook oog hebben voor de (eeuwenoude) vraag of en in welke mate de ‘wijsheid’ zelf, en vooral dan het verlangen ernaar, de ‘wijsbegeerte’, die specifieke ‘aandoening’ dus, eveneens op haar emotionaliteit, haar passiviteit en – wie weet, haar ‘nutteloosheid’? – kan of moet worden aangesproken. Is de rede een passie? En zo ja, wat voor één? Aan de hand van tekstfragmenten wordt aldus een poging ondernomen om de puzzel van de menselijke passie te leggen. Of zou ook dit een nutteloos pleziertje zijn?

We voorzien de gezamenlijke lectuur van fragmenten uit Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Sartre (summier, gelet op het seminarie van 7 oktober 2017), Levinas en Deleuze, met gebeurlijke uitstapjes naar de gevoelswereld – of het gebrek daaraan – in Orwells 1984 en Huxley Brave New World.

prof.dr. Peter De Graeve

studeerde rechtsfilosofie in Gent, en filosofie in Gent, Parijs, Turijn en Straatsburg en is nu verbonden aan de KU Leuven.

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

prof.dr. Ulrich Libbrecht

 

"Ego  mundi civis esse cupio", "Ik wens een burger van de wereld te zijn" (Erasmus).  In Erasmus' tijd was de wereld niet veel meer dan West-Europa, met zijn homogene grieks-christelijke cultuur.& ...


prof.dr. Guy Vanheeswijck

Is een comparatieve studie van de vooronderstellingen van verschillende culturen volkomen nutteloos en betekenisloos? Of kan ze bijdragen tot wederzijds begrip in onze geglobaliseerde wereld? In dit artikel, dat de neerslag is van een lezing die h ...


prof.dr. Antoon Van den Braembussche

De geur van de roos. De uitdaging van de comparatieve filosofie. In zijn onvolprezen The Way of Zen, één van mijn lievelingsboeken eind jaren zestig, wijst Alan Watts erop dat Zen een manier van leven is en daarom moeilijk kan worden ...