Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Klinkt muziek zoals emoties voelen?

Wanneer het gaat om het representeren van emotie wordt vaak gezegd dat muziek de meest expressieve is van alle kunsten. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Drukt muziek op een andere manier emoties uit dan die andere kunsten? Worden er, als het om het weergeven van emoties gaat, aan de muziek strengere eisen gesteld dan aan literatuur of schilderkunst?

De geschiedenis van de muzikale creatie én die van haar receptie toont aan dat dit inderdaad het geval is. Aristoteles blijkt alweer hogere verwachtingen van haar te koesteren dan Plato, en tegen het eind van de Renaissance zorgt de discussie over het vermeende tekortschieten van de expressie van emoties in de muziek van die tijd voor een fundamentele vernieuwing in muzikale stijl. De negentiende eeuw toont twee gezichten: dat van de Romantiek, maar ook dat van een formalistische afwijzing van de mogelijkheid überhaupt om in muziek de uitdrukking van gevoelens te kunnen horen. Niet alleen in de muziek, ook bij de discussies over de muziek lopen de emoties soms hoog op.

dr. Albert van der Schoot

Albert van der Schoot studeerde muziekwetenschap en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, en muziekpedagogiek aan de Ferenc Liszt Academie in Boedapest. Hij doceerde esthetica en cultuurfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam, en muziekfilosofie aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast was hij lector ‘kunst en reflectie’ aan de hogeschool voor de kunsten ArtEZ.

Hij promoveerde op een onderzoek naar de ideeëngeschiedenis rondom de gulden snede (De ontstelling van Pythagoras, Kampen, Kok Agora, 1998). 

In 2005 verscheen, onder redactie van hem en Erik Heijerman, Welke taal spreekt de muziek?

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...