Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Baby's, confucianisten, en het nut van emoties

Emoties in het oude China

Met zijn uitspraak “Een baby kan alleen van zijn ouders houden […] Is de intelligentie van een confucianist dan groter dan die van een baby” refereert de Chinese filosoof Mozi (traditionele data: 479-381 v.Chr.) niet enkel aan een fundamentele discussie tussen de moïsten en de confucianisten, maar behandelt hij ook de problematiek van de verhouding van rede tot emotie.

In de loop van de Chinese filosofische geschiedenis is dit probleem – en de vraag naar het nut van emoties – niet enkel door confucianisten en moïsten bediscussieerd. We kunnen deze problematiek kaderen in het ruimere begrippenkader van xing (natuur) en qing (gevoelens). De dichotomie tussen deze beide concepten is reeds aanwezig bij de vroege confucianisten en het begrippenkader is in de loop van de Chinese filosofische geschiedenis steeds opnieuw geherinterpreteerd. Zelfs het Chinese boeddhisme werd – via het taoïsme – door deze discussie beïnvloed.

In dit seminarie wordt de Chinese historische waardering van emoties in hun tegenstelling tot de ratio behandeld.

prof.dr. Bart Dessein

Bart Dessein (PhD Ghent University 1994) is professor in het Department Chinese Taal en Cultuur van de Universiteit Gent. Hij is ook Honorary Professor aan de Liaoning University VRChina en Gastprofessor aan Shanghai University, VRChina. Hij is vice-directeur van de klasse voor humane wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en Senior Associate van het European Institute of Asian Studies, Brussel. Hij is tevens bestuurslid van het Belgisch Hoger Instituut voor Chinese Studiën, Brussel. Sinds augustus 2016 is hij voorzitter van de European Association for Chinese Studies.

Bart Dessein heeft voornamelijk gepubliceerd over de vroege boeddhistische filosofie en de de klassieke Chinese filosofie en haar invloed op actueel China.

Recente publicaties:

- B. Dessein: “Confucianized Rationality. Some Reflections on East Asia, Wisdom, and Science”, In Contemporary East Asia and the Confucian Revival. Edited by Jana S. Rošker and Nataša Visočnik. Newcaste upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp.xxv-xl.

- B. Dessein, “Contending for the Truth: Confucianism in the Contemporary PRC”, In Contemporary East Asia and the Confucian Revival. Edited by Jana S. Rošker and Nataša Visočnik. Newcaste upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp.191-212.

- B. Dessein: “Progress and Free Will: On the Buddhist Concept of ‘Time’ and Its Possibilities for Modernity”, Azijske Studie 1/3, 2016, pp.11-33.

- B. Dessein, “‘No country has ever benefited from a protracted war’. China and the Art of War”, In Philosophy of War and Peace. International Philosophy Olympiad. Edited by Danny Praet. Ghent: Ghent University. Department of Philosophy, 2016, pp.9-16.

- B. Dessein, “On Uttering and Hearing Sound When in the First Trance Stage: Theravāda, Sarvāstivāda and Mahāsāṃghika Viewpoints”, In Buddhist Meditative Traditions: Comparison and Dialogue (Fojiao Chanxiu Chuantong: bijiao yu duihua). Edited by Zhuang Kuobin. Dharma Drum Institute of Liberal Arts Research Series 3. Taipei: Dharma Drum Publishing Company, 2016, pp.59-77.

- B. Dessein, “Abhidharma as Rational Inquiry”, In Text, History and Philosophy: Abhidharma Across Buddhist Scholastic Traditions. Edited by Bart Dessein and Weijen Teng. Brill’s Indological Library 50. Leiden/Boston: Brill, 2016, pp.1-16.

- B. Dessein, “Abhidharma in China: Reflections on ‘Matching Meanings’ and Xuanxue”, In Text, History and Philosophy: Abhidharma Across Buddhist Scholastic Traditions. Edited by Bart Dessein and Weijen Teng. Brill’s Indological Library 50. Leiden/Boston: Brill, 2016, pp.279-295.

 

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...