Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Zijn er goede en slechte emoties?

Volgens de psycholoog Paul Ekman zijn er zes basisemoties die in elke cultuur herkend worden aan de hand van gelaatsexpressies. Deze zes universele emoties zijn: angst, woede, blijdschap, verwondering, walging en verdriet. Dit zijn niet alleen universele emoties maar ook dagdagelijkse emoties: haast elke dag ervaren we deze emoties in één of andere gradatie. Een vraag die door moraalfilosofen gesteld wordt is of dat wel zo'n goede zaak is. Volgens Martha Nussbaum bijvoorbeeld zijn de emoties walging en kwaadheid schadelijke emoties die we moeten proberen te bannen uit ons dagelijkse repertorium aan emoties. Realistischer en misschien ook juister is de suggestie van Aristoteles en andere deugdethici dat we emoties niet moeten uitroeien maar moeten opvoeden. Tijdens deze cursusdag bespreken we aan de hand van korte tekstfragmenten verschillende filosofische visies op wat emoties zijn, wat hun rol is in het dagelijkse leven, en hoe we hun waarde moeten inschatten. 

prof.dr. Katrien Schaubroeck

Katrien Schaubroeck is sinds 2013 docent aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen, en sinds 2015 woordvoerder van het Centrum voor Ethiek. Ze doctoreerde in 2008 aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KULeuven) op het werk van  Harry Frankfurt en het analytische debat over praktische redenen. Haar onderzoek situeert zich op het vlak van de meta-ethiek en de morele psychologie.

Recente Nederlandstalige publicaties zijn:

- ‘Redenen voor liefde. Waarom we niet anders kunnen dan beminnen wat beminnelijk is’ in het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte107:1 (2015), pp. 27-47,

- Gewone helden. Een kleine ethiek van het vrijwilligerswerk, Leuven: Acco, 2016.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...