Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Emoties als cultuurdragers

Gevolgen voor culturele verscheidenheid en multiculturalisme

Emoties zijn dragers van cultuur. Ze geven uiting aan de manier waarop we de wereld om ons heen begrijpen vanuit onze waarden en doelen; en ze motiveren tot gedrag dat onze waarden en doelen bevordert.  Veel waarden en doelen delen we met anderen in onze cultuur.  Emoties signaleren dus wat onze cultuur belangrijk vindt, en geven mee vorm aan gedrag dat onze relatie met anderen en met de wereld om ons heen meer conform de culturele waarden en doelen maakt. Emoties kunnen ons bij uitstek gecultiveerd maken en zorgen daarom voor cohesie tussen leden van dezelfde cultuur. Niets is daarom minder waar dan dat emoties bestiaal zijn, en slechts de rede gecultiveerd is.  

Waarom onze emoties ons soms toch zo onaangepast voorkomen? Waarom we juist denken dat onze emoties niets te maken hebben met wat we willen of wie we zijn of dat noch wijzelf noch anderen er veel invloed op hebben? Dat zijn vragen die aan bod komen.

In deze lezing illustreer ik ook culturele verschillen in emoties. Ik laat zien dat de culturele verscheidenheid in emoties steeds weer te begrijpen is vanuit de doelen en waarden die van belang zijn in die culturen. Daarbij probeer ik antwoord te geven op vragen als: Is het streven naar positieve emoties universeel? (nee) Waarom en hoe reguleren we onze emoties, en bestaan daar culturele verschillen in?  (ja). Hoe leren we (als kind en als volwassene) cultureel aangepaste emoties te hebben? En zijn mensen die de cultureel typische emoties hebben beter af?

Tenslotte zal ik ingaan op interculturele ontmoetingen en relaties. Wat gebeurt er als mensen van verschillende culturen met elkaar in contact komen en verschillende emoties hebben? Kunnen onze emoties nog veranderen als we op latere leeftijd immigreren? En hoe gaan we het beste om met emoties die moeilijk te begrijpen zijn vanuit ons eigen culturele kader? 

prof.dr. B. Gomes de Mesquita

Batja Mesquita is gewoon hoogleraar in de emoties aan de KU Leuven en leidt het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie. Zij studeerde psychologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, schreef een proefschrift over culturele verschillen in emoties bij Nico H. Frijda (Universiteit van Amsterdam), en was postdoctoraal onderzoeker aan de University of Michigan in de VS, waar zij begin van de jaren 90 deel uitmaakte van de Culture and Cognition group. Zij was een tiental jaar hoogleraar aan Wake Forest University in de VS en kwam in 2007 naar Belgie.

Zij is de auteur van talloze wetenschappelijke artikelen over culturele verschillen in emotie en emotieregulatie, de sociale en culturele functies van emoties, emoties en macht, emoties in groepen  en het delen van emoties. Ze was editor van twee boeken:

- The Mind in Context (Guilford Press, 2011) 

- Changing Emotions (Psychology Press, 2013)

 

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...