Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Afdalen in de hel met Hades: een hermeneutische visie op psychotrauma

Deze lezing biedt een verfrissende en heldere blik op het concept van psychotrauma in de hedendaagse Franse theorie, als tegengewicht voor de louter descriptieve en a-theoretische visie uit de Angelsaksische cognitieve en neurobiologische literatuur, geïnspireerd door de hedendaagse Franse visie op de effecten van overweldigende gebeurtenissen.

In plaats van het accent te leggen op een exclusief empirisch onderbouwd biologisch, gedragsmatig en cognitief model van psychotrauma, beschrijft Erik de Soir in zijn betoog de onderliggende dynamiek en de zin van traumasymptomen, met evenwel een link naar de recente wetenschappelijke inzichten uit modern brain imaging technieken.

Deze benadering is geschikt om in de context van een fasengeoriënteerde Master Reverso replica traumatherapie de traumatiserende levensepisode te transformeren van het onuitspreekbare naar een narratieve vorm die inschrijfbaar wordt in de autobiografie van het leven, mits ontlading van de vastzittende emoties.

Tijdens deze lezing zullen ook de veelzeggende concepten als mentale veerkracht en weerbaarheid (resilience) in een ander daglicht geplaatst worden.

dr. Erik de Soir

Erik de Soir (°1965) is doctor in de psychologie (Universiteit Utrecht) en doctor in de sociale en militaire wetenschappen (Koninklijke Militaire School).

Hij is als docent crisispsychologie verbonden aan het Departement Gedragswetenschappen van de Koninklijke Militaire School en verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering. Hij is als majoor ook verbonden aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, werkt als traumatherapeut in de school van De Weg Wijzer (www.dewegwijzer.org) en is als operationeel brandweerpsycholoog-vrijwilliger verbonden aan de hulpverleningszone Noord-Limburg.

Hij publiceerde eerder een vijftiental boeken over psychotrauma en richtte Hanumate - Centrum voor Meditatie en Herstel op.

  • Moet ik nu bang zijn? Kinderen helpen in tijden van angst en terreur Lies Scaut en Erik de Soir; Lannoo 2016

  • Leven aan de zijlijn. Meditaties voor trauma en verlies Lannoo 2016

  • Redders in nood. Opvang van mensen in crisis (2de druk 2017) Lannoo Campus

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...