Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Stoïcijnse levenskunst

Evenveel geluk als wijsheid

Een basisgedachte van de stoïcijnse filosofie is, dat mensen niet emotioneel lijden door andere mensen of door de gebeurtenissen die hen overkomen, maar alleen door hun eigen gedachten daarover.

Wanneer deze gedachten irrationeel zijn, en bovendien een hoog ego-gehalte hebben, veroorzaken zij negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel. Filosoferen in de traditie van Socrates’ opdracht tot het onderzoeken van de eigen gedachten, dat volgens hem pas een leven menswaardig maakt, kan hier verandering in brengen. De emoties, in tegenstelling tot de aangename en sociale gevoelens, hebben bovendien geen enkele positieve functie voor het handelen. Inzicht, mededogen en moed kan evenzeer, zo niet een beter, motief zijn om in aktie te komen.

Het is dus een misverstand dat stoïcijn(s) zijn zou leiden tot passiviteit. Integendeel, wie in plaats van een lijder (passief) een leider (actief) wil worden, kan bij uitstek terecht bij de stoïcijnse levenskunst van Epicurus, Epictetus en Seneca, en wellicht verrassend, ook bij  Spinoza en zelfs bij Sartre. Want bij de stoïcijnse levenskunst hoort ook het keuzes maken zonder nodeloze onzekerheid en gepieker vooraf en zonder zinloze spijt- en schuldgevoelens achteraf.

Op deze studiedag wordt niet alleen uitgelegd wat stoïcijnse levenskunst betekent, maar worden ook concrete oefeningen aangereikt en geoefend, zoals ook bij de stoïcijnen in de Oudheid gebruikelijk was.  

dr. Miriam van Reijen

Miriam van Reijen is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek (Nijmegen, 1974) en in de cultuur- en godsdienstsociologie (Nijmegen, 1983).

Van 1973 -1985 was zij o.a. wetenschappelijk medewerker filosofie aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en docent aan diverse hogere beroepsopleidingen. Na een lang verblijf in het buitenland was zij tot 1-1-2011 opnieuw als docent filosofie werkzaam aan diverse hogescholen en tot op heden is zij docent aan het HOVO van de Universiteit van Tilburg en sinds 2014 ook aan het HOVO van de Universiteit van Nijmegen. Met ingang van het cursusjaar 2010/2011 verzorgt zij jaarlijks een opleiding Filosofie in de Praktijk op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden.

Zij houdt zich al jaren intensief bezig met de filosofie van de emoties, met name van de Stoïcijnse filosofen en Spinoza. In 2010 promoveerde zij aan de Universiteit van Tilburg, (met prof.dr. Herman de Dijn als promotor) op Spinoza’s politieke filosofie in relatie tot zijn filosofie van de passies. Als publieksfilosoof geeft zij lezingen, workshops, cursussen en denkvakanties  voor een algemeen publiek.

Voor dit thema relevante publicaties:

- Filosoferen over emoties, Reeks Sociale Wetenschappen, Soest, 1995, (4e druk 2003)
- Grote denkers over emoties (red. M. van Reijen), ISVW-Uitgevers, Leusden, 2015.
- Spinoza: De geest is gewillig maar het vlees is sterk, Klement, Kampen/Zoetermeer, 2008 (vijfde druk 2013)
Stoïcijnse levenskunst - Evenveel geluk als wijsheid, ISVW Uitgevers, 2016

 

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...