Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Dankbaarheid

Wat zeggen we, wat doen we, wat ervaren we als we dankbaar zijn? Het lijkt vanzelfsprekend: danken doe je als je iets gekregen hebt iets wat je goed doet of wat je graag hebt. En je spreekt je dank uit tegenover degene van wie je het gekregen hebt. Maar kunnen we ook dankbaar zijn voor een gelukkig toeval, een geslaagde onderneming, het eigen leven, de gezondheid die we genieten, de vriend die we ontmoeten? En kunnen we dat ook zonder een God aan te nemen van wie we het gekregen zouden hebben?Valt er nog iets te danken na ‘de dood van God’? Wat is dat eigenlijk: ‘dankbaarheid’?

prof.dr. Paul Van Tongeren

  • Paul van Tongeren (1950) studeerde theologie in Utrecht en filosofie in Leuven. Hij was tot zijn emeritaat in 2015 hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en is nog steeds als buitengewoon gasthoogleraar verbonden aan het HIW van de KU Leuven.
  • Hij publiceerde vooral over de filosofie van Nietzsche en over allerlei thema’s uit de wijsgerige ethiek.
  • Recente boekpublicaties in het Nederlands:Nietzsche (Elementaire Deeltjes nr. 36, Amsterdam University Press 2016), Dankbaar. Denken over danken na de dood van God (Klement, 2015), Leven is een kunst (Klement, 2012).
  • Voor verdere info en volledige bibliografie, zie: www.paulvantongeren.nl

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...