Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Emoties en comparatieve filosofie

Het model van Libbrecht

In de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht speelt emotie een belangrijke rol. Emotionaliteit wordt in de filosofie vaak geplaatst tegenover rationaliteit. Libbrecht ziet emotionaliteit en rationaliteit eerder als verschillende functies om de werkelijkheid te benaderen. Emotionaliteit heeft dan betrekking op de mate waarin we de werkelijkheid begrijpen door het gevoel er deel van uit te maken of zelfs één mee te voelen. De “immanente” emotionaliteit betreft dan de emotionaliteit die van nature aanwezig is in ons, waarmee we reageren op onze directe omgeving. De “transcendente” emotionaliteit betreft een gecultiveerde vorm van emotionaliteit die ons toelaat het verschil tussen onszelf en de werkelijkheid te overstijgen en een gevoel van mystieke eenheid te ervaren. In deze lezing gaat Daan Oostveen in op de plaats van emotionaliteit in het comparatieve model van Ulrich Libbrecht, het verschil tussen immanente en transcendente emotionaliteit en de verhouding van emotionaliteit tot rationaliteit. Ten slotte zal in een uitweiding over het denken van Spinoza een theorie over emotionaliteit worden uiteengezet die de verschillende benaderingen met elkaar kan verbinden.

drs. Daan Oostveen

Daan F. Oostveen (Eindhoven, 1985) is filosoof, literatuurwetenschapper, en vergelijkend religiewetenschapper. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, en is als doctorskandidaat verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Faculteit der Wijsbegeerte van de Volksuniversiteit in Peking 中国北京人民大学, waar hij werkt aan een proefschrift over meervoudig religieuze identiteiten.

Hij studeerde gedurende tien jaar bij Ulrich Libbrecht zijn comparatieve filosofie.

Hij is met name geïnteresseerd in de relatie tussen postmoderne kritische theorie en comparatieve filosofie, de hermeneutiek van de religiewetenschappen, en posthumane, deconstructivistische en nieuw-materialistische benaderingen in de comparatieve geesteswetenschappen.

 

 

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...