Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Geschiedenis en filosofie van de wetenschappen

Wat zijn de voorwaarden waaronder we wetenschappelijke kennis kunnen aanvaarden als iets bijzonder?

Deze vraag kunnen we op verschillende manieren beantwoorden.

Het kan gaan om een historische vraag. Wat zijn de maatschappelijke en intellectuele voorwaarden die het mogelijk gemaakt hebben dat in het West-Europa  van de zeventiende eeuw de zoektocht naar nieuwe vormen van kennis centraal kwam te staan? Waarom werd kennis die in de eerste plaats gericht is op de voorspelbaarheid en manipuleerbaarheid van natuurlijke processen plots gezien als het belangrijkste doel?

Het kan ook gaan om een filosofische vraag. Wat zijn de epistemologische voorwaarden die het voor wetenschappers mogelijk maken om tot betrouwbare kennis over natuurlijke processen te komen? Wanneer kunnen we de kennis opgedaan onder specifieke omstandigheden, zoals bijv. in een wetenschappelijk laboratorium, uitbreiden naar een ruimere klasse van omstandigheden zoals die voorkomen in de natuurlijke werkelijkheid?

Tijdens deze les zullen we vertrekken vanuit het werk van de zeventiende-eeuwse natuuronderzoeker Galileo Galileï om beide vragen tegelijkertijd te behandelen. Bij die behandeling zullen we ook oog hebben voor de volgende richtlijn: de voorwaarden onderzoeken waaronder iets mogelijk is, betekent steeds ook oog hebben voor de beperkingen van datgene dat zo mogelijk gemaakt wordt.

 

prof.dr. Maarten Van Dyck

Prof. dr. Maarten Van Dyck is master in de theoretische fysica en doctor in de wijsbegeerte.

Hij is als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap aan de UGent, waar hij ook directeur is van het Sarton Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis. 

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...