Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Comparatieve filosofie

Gratis kennismaking

Deze inleidende cursusdag geeft aan alle belangstellenden de gelegenheid om kennis te maken met de werking en de inhoud van onze school.

In de voormiddag filosofeert Guy Vanheeswijck over het nut of de nutteloosheid van (comparatieve) filosofie. Vervolgens schetst hij een aantal grote lijnen van de westerse filosofie.

In de namiddag biedt Patricia Konings een eerste kennismaking met het oosterse denken. Daarbij zal dieper worden ingegaan op een aantal kerngedachten van het Indiase en het Chinese denken.

Ten slotte zetten we samen met Els Janssens een eerste stap in de richting van het vergelijken van wereldbeelden. Via het model voor comparatieve filosofie van prof. Ulrich Libbrecht staan we stil bij de basisuitgangspunten die de wereldbeelden van verschillende culturen bepalen.

Deze kennismakingsles is gratis.

dra. Patricia Konings

Patricia Konings (1967) studeerde sinologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en de University of Pennsylvania (U.S.).

Zij werkte zes jaar als wetenschappelijk assistent aan de K.U.Leuven. Sinds 1992 is zij bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. Zij geeft regelmatig lezingen over de Chinese cultuur voor diverse organisaties. Haar belangstelling gaat voornamelijk uit naar Chinese wetenschapsgeschiedenis en filosofie.

Zij is sinds december 2011 voorzitter van deze school.

MA Els Janssens

Els Janssens specialiseert zich in de comparatieve filosofie van prof.dr. Ulrich Libbrecht en is bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. 

Ze studeerde literatuurwetenschap en niet-westerse wijsbegeerte en is master of arts. Ze is als docente tekstanalyse verbonden aan de opleiding drama van het Lemmensinstituut (LUCA School of Arts).

Samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle publiceerde ze Filosofie zonder grenzen (Garant, 2016).

prof.dr. Guy Vanheeswijck

has a doctorate in philosophy and Germanic philology degree. He is a professor at the UA, professor at the KUL and former president of the Center Pieter Gillis, where our school cooperates.

Among other things, the editor of Striving and editor (Ger Groot) of the read out philosophers .

Main publications (in book form): 

  • Metaphysics as a historical discipline. The timeliness of RGCollingwoods 'reformed' metaphysics . Van Gorcum, Assen / Maastricht, 1993, pp 194. 
  • Laugh at the world. Sleepers in European thinking . Pelckmans / DNB, Kapellen, Cook Agora, Kampen, 1993, pp 212. (second edition, 1995) 
  • About metaphysics. RGCollingwoods An Essay on Metaphysics . Translated, initiated, annotated and provided with a final essay. Agora Edition. Cook Agora, Kampen / Pelckmans, Kapellen, 1996, 137 pp. *
  • Between breakdown and build-up. Christianity in a postmodern age . Series: Explorations. Altiora, Averbode / Ten Have, 1997, 80 pp.
  • Dionysus or the crucified. Friedrich Nietzsche vs. René Girard on the core of Christianity . Pelckmans, Kapellen, 2001, 128 pp. (In S.Latré) 
  • Beyond the discomfort. Resentment and Christianity . Davidsfonds, Leuven, 2002, 184 p. 
  • Tolerance and active pluralism. Rejected the legacy of Erasmus, Morus Easy Diver Tourbillon replica and Gillis. Klement / Pelckmans, 2008.
  • The wire of Penelope  Polis 2016

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...