Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Comparatieve filosofie

Gratis kennismaking

Deze inleidende cursusdag geeft aan alle belangstellenden de gelegenheid om kennis te maken met de werking en de inhoud van onze school.

In de voormiddag filosofeert Guy Vanheeswijck over het nut of de nutteloosheid van (comparatieve) filosofie. Vervolgens schetst hij een aantal grote lijnen van de westerse filosofie.

In de namiddag biedt Patricia Konings een eerste kennismaking met het oosterse denken. Daarbij zal dieper worden ingegaan op een aantal kerngedachten van het Indiase en het Chinese denken.

Ten slotte zetten we samen met Els Janssens een eerste stap in de richting van het vergelijken van wereldbeelden. Via het model voor comparatieve filosofie van prof. Ulrich Libbrecht staan we stil bij de basisuitgangspunten die de wereldbeelden van verschillende culturen bepalen.

Deze kennismakingsles is gratis. Inschrijven vooraf is niet nodig.

dra. Patricia Konings

Patricia Konings (1967) studeerde sinologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en de University of Pennsylvania (U.S.).

Zij werkte zes jaar als wetenschappelijk assistent aan de KU Leuven. Sinds 1992 is zij bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. Zij geeft regelmatig lezingen over de Chinese cultuur voor diverse organisaties. Haar belangstelling gaat voornamelijk uit naar Chinese wetenschapsgeschiedenis en filosofie.

Zij is sinds december 2011 voorzitter van deze school.

MA Els Janssens

Els Janssens specialiseert zich in de comparatieve filosofie van prof.dr. Ulrich Libbrecht en is bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. 

Ze studeerde literatuurwetenschap en niet-westerse wijsbegeerte en is master of arts. Ze is als docente tekstanalyse verbonden aan de opleiding drama van het Lemmensinstituut (LUCA School of Arts).

Samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle publiceerde ze Filosofie zonder grenzen (Garant, 2016).

prof.dr. Guy Vanheeswijck

is doctor in de wijsbegeerte en licentiaat Germaanse filologie. Hij is gewoon hoogleraar aan de UA, hoogleraar aan de KUL en ex-voorzitter van het Centrum Pieter Gillis, waar onze school mee samenwerkt.’
Daarnaast is hij ook ondervoorzitter van deze school, redacteur van Streven en hoofdredacteur (samen met Ger Groot) van de De uitgelezen filosofen.

Belangrijkste publicaties(in boekvorm): 

  • Metafysica als een historische discipline. De actualiteit van R.G.Collingwoods 'hervormde' metafysica. Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1993, 194 pp. 
  • Lachen om de wereld. Dwarsliggers in het Europese denken. Pelckmans/DNB, Kapellen, Kok Agora, Kampen, 1993, 212 pp. (tweede druk, 1995) 
  • Over metafysica. R.G.Collingwoods An Essay on Metaphysics. Vertaald, ingeleid, geannoteerd en voorzien van een afsluitend essay. Agora Editie. Kok Agora, Kampen/Pelckmans, Kapellen, 1996, 137 pp. *
  • Tussen afbraak en opbouw. Christendom in een postmoderne tijd. Reeks: Verkenningen. Altiora, Averbode/Ten Have, 1997, 80 pp.
  • Dionysus of de gekruisigde. Friedrich Nietzsche versus René Girard over de kern van het christendom. Pelckmans, Kapellen, 2001, 128 blz. (met S.Latré) 
  • Voorbij het onbehagen. Ressentiment en christendom. Davidsfonds, Leuven, 2002, 184 blz. 
  • Tolerantie en actief pluralisme. De afgewezen erfenis van Erasmus, Morus en Gillis. Klement/Pelckmans 2008.
  • De draad van Penelope Polis 2016
  • Religie onder kritiek. De plaats van religie in de seculiere samenleving. Pol Cortois en Guy Vanheeswijck. Acco 2018

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...