De nutteloosheid van Comparatieve filosofie

prof.dr. Guy Vanheeswijck

 

Is een comparatieve studie van de vooronderstellingen van verschillende culturen volkomen nutteloos en betekenisloos? Of kan ze bijdragen tot wederzijds begrip in onze geglobaliseerde wereld? In dit artikel, dat de neerslag is van een lezing die hij gaf ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw, houdt Guido Vanheeswijck een warm pleidooi voor de comparatieve filosofie en haar ogenschijnlijke nutteloosheid.

u kan dit artikel lezen via deze link De nutteloosheid van comparatieve filosofie